Vizitai, susitikimai

2015-12-08 14:25:00

Bergeno universiteto (Norvegija) profesoriaus David Wheat vizitas universitete

1

2015 m. gruodžio 14-15 d. universitete lankysis Bergeno universiteto (Norvegija) profesorius David Wheat. Profesorius yra sisteminio dinaminio modeliavimo ekspertas. Jis dėsto sistemų dinaminio modeliavimo procesų bei politikos modeliavimo dalykus tarptautinėje sistemų dinamikos magistrantūros programoje. Prof. David Wheat atlieka tyrimus demografijos ir ekonomikos viešosios politikos srityse ir konsultuoja Lietuvos viešojo sektoriaus institucijas, kurdamas ekonominius sistemų dinamkos prognostinius modelius.

Prof. David Wheat yra projekto, finansuojamo Lietuvos mokslo tarybos „Įtrauktis: asocijuotų grupių įtraukimas ir jų gebėjimas įsitraukti į viešojo valgymo procesus“ (MIP 096-2014) darbo grupės narys. Projekto komanda (prof. Birutė Mikulskienė, prof. Birutė Pitrėnaitė-Žilėnienė, dokt. Simona Švaikauskienė, dokt. Šarūnas Narbutas ir Eglė Caronkutė) tiria interesų grupių asociacijų demokratinio valdymo praktikas ir jų įsitraukimą formuojant politiką.

Svečias susitiks su universiteto rektoriumi doc. dr. Algirdu Monkevičiumi ir Politikos ir vadybos fakulteto dekanu doc. Virginijumi Valentinavičiumi. Prof. D.Wheat taip pat dirbs su tyrėjų darbo grupe, kurdamas produktyvios įtraukties į viešojo valdymo procesus modelį.