Konferencijos, seminarai, paskaitos

2015-11-25 13:54:00

Aktyvusis Susirinkimas: Vadovavimas studentų moksliniams darbams

diskusijai Trys MRU Laborotorijos (Sociologinių Tyrimų, Edukacinių Technologjių ir Mokymosi visą gyvenimą) kviečia MRU dėstytojus dalyvauti interaktyviame seminare, skirtame apsvarstyti vadovavimo studentų moksliniams darbams problemas ir iššūkius.  Kokius reikalavimus keliame studentų baigiamiesiems darbams?  Ar mus tenkina MRU studentų baigiamųjų darbų metodologinis atlikimas? Su kokiomis problemomis susiduriame vadovaudami studentų baigiamiesiems dabams? Kokios pagalbos mums reikia ir ar gauname?

Maloniai kviečiame visus dėstytojus registruotis ir dalyvauti.

Š.m. Gruodžio 1 d.13 val,  MRU LAB Atviroji Erdvė. 104 aud. Didlaukio g. 55, Vilnius

Registruotis el. paštu abalkute@mruni.eu  iki lapkričio 23d.