Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2015-11-06

Sveikiname

oana-raluca-glavan-5231

Oana Racula Glavan (Politikos ir vadybos fakultetas, Politikos mokslų institutas) 2015 m. gruodžio 16 d. 14 val. Mykolo Romerio universiteto I-414 aud. anglų kalba apsigynusią disertaciją "Comparative Study of Structural Funds Administration in the Framework of European Union‘s Regional Policy in Romania and Lithuania" (Vadyba, 03 S).

Struktūrinių fondų administravimO ES regioninės politikos struktūroje lyginamoji STUDIJA Rumunijoje ir Lietuvoje

Šios daktaro disertacijos tikslas yra pasiūlyti geros praktikos apibrėžimą struktūrinių fondų administravimo mechanizmų srityje (institucinė sandara, programinio ir projektinio lygmens administravimas ir įgyvendinimas) bei atlikti lyginamąją analizę trijuose įgyvendinimo lygmenyse tarp Rumunijos ir Lietuvos tam, kad identifikuoti, kokios praktikos galėtų reprezentuoti gerus pavyzdžius naudojant atitinkamus įrankius, norint efektyviau įsisavinti ES lėšas.

COMPARATIVE STUDY OF STRUCTURAL FUNDS ADMINISTRATION IN THE FRAMEWORK OF EUROPEAN UNION'S REGIONAL POLICY IN ROMANIA AND LITHUANIA

The aim of this doctoral thesis is to propose a definition of 'good practices' in the field of Structural Funds administration mechanisms (institutional framework, programming and project level administration and implementation) and to make a comparative analysis at the three implementation levels between Romania and Lithuania in order to identify what practices could represent good examples in terms of tools to absorb more efficiently the EU money.