Renginiai ir įvykiai

2015-10-27 10:10:00

MRU LAB Edukacinių technologijų bei Mokymosi visą gyvenimą laboratorijos padės spręsti šalies savivaldybių švietimo problemas

imag1021-small Spalio 26 d. naujajame Mykolo Romerio universiteto MRU LAB korpuse įvyko Lietuvos savivaldybių švietimo skyrių vadovų susitikimas su MRU LAB Edukacinių technologijų laboratorijos vadove doc. dr. Asta Balkute bei Mokymosi visą gyvenimą laboratorijos vadove doc. dr. Jolanta Urbanovič. Renginyje taip pat dalyvavo Akademinių reikalų centro Studijų skyriaus vedėja (prorektoriaus pavaduotoja) Barbara Stankevič, Komunikacijos ir rinkodaros centro vedėjas Šarūnas Sakalauskas. Susitikimą iniciavo Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas švietimo ir kultūros klausimais Jonas Mickus.

Savivaldybių švietimo skyriaus vadovams buvo pristatytas naujasis Mykolo Romerio universiteto padalinys MRU LAB, kuriame jau veikia 19 skirtingų socialinių inovacijų mokslo laboratorijų. A. Balkutė ir J. Urbanovič išsamiau supažindino su Edukacinių technologijų ir Mokymosi visą gyvenimą laboratorijomis, jų veiklomis, atliekamų mokslinių tyrimų, mokymų temomis, kurios ypač aktualios švietimo skyriams ir institucijoms.

Vadovės ypač akcentavo laboratorijų ir savivaldybių švietimo skyrių bendradarbiavimo bei mokslinio tarpdiscipliniškumo svarbą. Laboratorijose dirbantys mokslininkai orientuoti į įvairius kokybinius tyrimus, kurie realiai, o ne „ant popieriaus“ padėtų kuo efektyviau identifikuoti konkrečius švietimo politikos, ugdymo procesų, aplinkos trūkumus, pateiktų administracines ir vadybines rekomendacijas, kaip spręsti konkrečiais problemas, pasiūlytų įvairių kompetencijų tobulinimo galimybes.

Švietimo skyrių vadovai sutarė kuo tiksliau identifikuoti jiems aktualias problemas, kurias galėtų spręsti užsakę mokslinius tyrimus; atsižvelgę į savo realius poreikius įgytų konkrečių kompetencijų įvairių kvalifikacijos kėlimo, mokymų metu.

Komunikacijos ir rinkodaros centro vedėjas Š. Sakalauskas pabrėžė, kad į regionus nukreipta politika yra viena iš perspektyvinių Mykolo Romerio universiteto gairių. Universiteto atstovai planuoja lankytis skirtinguose regionuose, bendrauti su vietine bendruomene, savivaldybių, mokymo įstaigų atstovais ir identifikuoti konkrečius poreikius, kuriuos padėtų realizuoti Mykolo Romerio universitetas, ruošdamas socialinių ir humanitarinių mokslų specialistus bei skatindamas glaudesnių mokslininkų ir vietinių bendruomenių bendradarbiavimą.  

Savivaldybių švietimo skyrių vadovai taip pat išsakė pirminius pageidavimus ir problemas, kurios yra labai įvairios ir daugiasluoksnės: nuo drastiškai mažėjančio jaunų mokytojų skaičiaus regionuose iki formalaus savivaldybių reitingavimo. Savivaldybių atstovai pastebėjo, kad jiems dažnai trūksta moksliniais tyrimais paremtų argumentų diskusijose apie švietimo skyrių funkcijas, jų reikalingumą, įtaką, poreikį ir efektyvų darbą, nes dažniausiai ugdymo procesų problemos sprendžiamos remiantis politine valia, kiekybine, reitingavimo praktika o ne mokslininkų atliktais kokybiniais tyrimais. Susitikimo dalyviai sutarė, kad savivaldybių atstovai artimiausiu metu identifikuos savo poreikius, pagal kuriuos MRU LAB laboratorijos paruoš konkrečių veiklų strategijų pasiūlymus.