Renginiai ir įvykiai

2015-10-12 08:55:00

Tęsiama diskusija dėl Universiteto strategijos atnaujinimo

universitetas

Spalio 12 d. Mykolo Romerio universiteto senato, rektorato nariai, taip pat bendruomenės atstovai, atsiliepę į kvietimą teikti siūlymus dėl aukštosios mokyklos misijos ir vizijos, rinkosi į susitikimą, kuriame buvo diskutuojama dėl MRU strategijos atnaujinimo, įvertinama esama situacija, analizuojant stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes.

Kaip numato Universiteto statutas, Senatas yra atsakingas už svarstymus dėl vizijos, misijos, strateginio veiklos plano, susitikimą moderavo Senato Personalo, ūkio ir finansų reikalų komisijos pirmininkas prof. dr. Tadas Sudnickas.