Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2015-10-15 14:56:00

Sveikiname

birute-kunigelyte-ziukiene-9785

Birutę Kunigėlytę-Žiūkienę (Teisės fakultetas, Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės institutas) 2015 m. spalio 14 d. Mykolo Romerio universitete apsigynusią disertaciją "Valstybių teisių perėmimas, neteisėti teritoriniai pokyčiai ir pilietybė" (Teisė, 01 S).

VALSTYBIŲ TEISIŲ PERĖMIMAS, NETEISĖTI TERITORINIAI POKYČIAI IR PILIETYBĖ

Daktaro disertacijoje "Valstybių teisių perėmimas, neteisėti teritoriniai pokyčiai ir pilietybė" kompleksiškai nagrinėjami pilietybės teisiniai santykiai teisėtų ir neteisėtų teritorinių jurisdikcinių pokyčių kontekste. Analizuojami bendrieji valstybių teisių perėmimo instituto klausimai, turintys reikšmės pilietybės klausimų sprendimui valstybių teisių perėmimo metu (valstybių teisių perėmimo sąvokos ir apimties problematika, valstybių teisių perėmimo datos klausimai, teisių perėmimo ir teisių tęsimo kategorijų skirtumai ir valstybės teisių tęsėjos padėtis valstybių teisių perėmimo kontekste). Aptariant teorinius pilietybės tarptautinio teisinio reguliavimo valstybių teisių perėmimo metu klausimus, analizuojami konkretūs naujausi XXI a. valstybių teisių perėmimo atvejai, siekiant įvertinti tokio teisinio reguliavimo efektyvumą. Taip pat aptariamas Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių, taip pat Rusijos Federacijos teisinis reguliavimas po SSRS žlugimo. Nagrinėjamas pilietybės tęstinumo, kaip vieno pagrindinių diplomatinės gynybos kriterijų, išlaikymo valstybių teisių perėmimo metu klausimas. Darbe analizuojama pilietybės problematika visuotinio pripažinimo neturinčių (Kosovo), taip pat neteisėtų teritorinių pasikeitimų (Pietų Osetijos, Abchazijos deklaruotos nepriklausomybės, Krymo ir Sevastopolio aneksijos) kontekste. Nagrinėjama asmens valios reikšmė sprendžiant pilietybės klausimus valstybių teisių perėmimo metu.

SUCCESSION OF STATES, ILLEGAL TERRITORIAL CHANGES AND NATIONALITY OF NATURAL PERSONS

Doctoral dissertation "Succession of States, Illegal Territorial Changes and Nationality of National Persons" focuses on a complex analysis of citizenship in the context of legal and illegal territorial jurisdictional changes. General questions related to succession of states (concept and scope, date of succession, difference between succession of states and continuity of states, as well as the position of continuator state in the context of succession of states) having impact upon the nationality of natural persons are analysed. While discussing on theoretical questions of international legal regulation of nationality in relation to succession of states, certain newest practice of states (namely that of XXI century) is analysed in order to evaluate the effectiveness of such regulation. Practice of Lithuania and other Baltic States and relevant legislation of Russian Federation in relation to regulating nationality issues after collapse of the USSR is also addressed. The issue of continuous nationality as one of the main criteria of diplomatic protection is addressed in the context of succession of states. The doctoral dissertation also covers problematic of nationality in the context of states lacking universal recognition (Kosovo) and illegal territorial changes (cases of South Ossetia, Abkhazia, Crimea and Sevastopol). Focus is also made on the issue of persons' will in attribution of nationality in the context of territorial changes.