Renginiai ir įvykiai

2015-08-26 10:28:00

Mokslo metus pirmieji pradeda studentai iš užsienio

introductory-week-for-exchange-students-4435

Rugpjūčio 25 d. Mykolo Romerio universitete prasidėjo įvadinė savaitė naujai į MRU studijuoti atvykusiems „Erasmus+“ ir kitų mainų programų studentams užsieniečiams. Atvykusius studentus per pirmąjį susitikimą sveikino mokslo ir tarptautinių ryšių prorektorė dr. Inga Žalėnienė, informacija dalinosi fakultetų prodekanai, Erasmus koordinatoriai, Erasmus studentų tinklo sekcijos ESN MRU Vilnius studentai-mentoriai. Studentai informuoti apie pagrindinius viešosios tvarkos reikalavimus, saugų gyvenimą Vilniuje bei užsieniečių teisinę padėtį Lietuvoje.

Tarptautišką Universiteto akademinę bendruomenę šį rudens semestrą papildo 172 mainų studentai iš 26 šalių 95 universitetų–partnerių. Šiam pusmečiui daugiausiai studentų atvyksta iš Prancūzijos (31), Turkijos (21), Vokietijos (18), Ispanijos (15), Slovakijos (14). Džiugu, kad net 18 studentų atvyksta iš MRU partnerinių universitetų Azijos regione – Kinijos, Pietų Korėjos, Japonijos, Kazachstano. Daugiausiai – net 146 studentai atvyko studijuoti pagal Erasmus+ programą, 24 įvairių pakopų studentų studijuos pagal kitas mainų programas bei Universiteto dvišales mainų sutartis.

Planuojama, kad per 300 užsienio šalių piliečių 2015/2016 studijų metais Mykolo Romerio universitete studijuos 6 bakalauro pakopos studijų programose ir 8 jungtinėse arba dviejų diplomų magistrantūros studijų programose.

Įvadinės savaitės metu studentai iš užsienio susipažįsta su Universitetu, Vilniumi ir kitais Lietuvos regionais, susitiks su akademine bendruomene.

Erasmus+ ir kiti mainų studentai kartu su juos globojančiais MRU studentais mentoriais dalyvaus kultūrinėje pažintinėje programoje Trakuose bei Druskininkuose. Svečiai taip pat pristatys atstovaujamus universitetus, papasakos apie šalių, iš kurių jie atvyko, tradicijas, svarbiausius įvykius, faktus. Rugsėjo 4 d. MRU valgykloje vyks tradicinė tarptautinė vakaronė, bus vaišinama lietuviškais patiekalais, supažindinama su mūsų šalies papročiais. Renginyje dalyvaus Universiteto tautinių šokių ansamblis “Skalsa”, kuris bus grįžęs iš Tarptautinio folkloro festivalio, vykusio Indijoje. Užsienio šalių studentai patys gamins bei vaišinsis savo nacionaliniais patiekalais, pasidalins žiniomis apie kultūrinius šalių ypatumus ir tradicijas.

Atitinkamai, per 250 MRU studentų 2014-2015 mokslo metais dalyvavo Erasmus+ programoje ir įgijo tarptautinių studijų bei praktikos patirties. Reikėtų paminėti, kad Mykolo Romerio universiteto studentai jau teikia paraiškas norintys išvykti Erasmus+ studijoms arba praktikoms į Erasmus+ Programos šalis 2015-2016 mokslo metų pavasario semestrui.

Rugsėjo mėnesį prasidės studentų atranka vykti studijuoti pagal Erasmus+ programą ir į naujas Erasmus+ programos studijų kryptis – į Erasmus+ Partnerines šalis. Mykolo Romerio universitetas planuoja siųsti studentus studijuoti į šias Erasmus+ Partnerines valstybes – Japoniją, Korėjos Respubliką, Taivaną, JAV.

Mykolo Romerio universitetas tikslingai siekia, kad kuo daugiau gerai besimokančių visų studijų pakopų nuolatinių studijų studentų per visą studijų Universitete laikotarpį turėtų galimybę studijuoti užsienyje arba atlikti tarptautines praktikas. Pastebėtina, kad ypač Erasmus+ programoje dalyvavę studentai, aktyviai domisi ir kitomis mainų programų galimybėmis bei stengiasi dalyvauti įvairių programų konkursuose - NordPlus, Universiteto dvišalių sutarčių, valstybinių stipendijų, Tarptautinių praktikų Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir lituanistinėse mokyklose ar kitų programų.

Tarptautinės studentų mainų programos, jų organizavimas – viena iš priemonių visapusiškai gyventi ir veikti pagal Europos bei pasaulinius Universitetų tarptautiškumo standartus. Taip pat tai ir nuolatinis Universiteto bei partnerių pasilyginimas studijų kokybės, darbo organizavimo, paslaugų studentams ir visais kitais klausimais. Tai taip pat puiki galimybė dėstytojams pažinti ir glaudžiai bendradarbiauti su kolegomis iš užsienio kuriant naujus projektus ar rengiant kokybiškai naujas jungtines programas. Galiausiai tai – ir Universiteto vardo garsinimas bei Lietuvos žinomumo didinimas, nes kiekvienas išvykęs mainų programų dalyvis yra mažas ir tuo pačiu didelis savo Alma Mater bei valstybės ambasadorius.Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko