Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2015-09-29 08:30:00

Sveikiname

tomas-ambrasas--8599

Tomą Ambrasą (Teisės fakultetas, Verslo teisės katedra) 2015 m. rugsėjo 28 d. Mykolo Romerio universitete anglų kalba apsigynusį disertaciją " Bank Resolution Regime. Balancing Private and Public Interests. A Comparative Analysis " (Teisė, 01 S).

T. Ambraso disertacija parengta Mykolo Romerio universitete ir Bazelio universitete (Šveicarijos konfederacija). Disertacija ginama bendroje Mykolo Romerio universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto ir Bazelio universiteto gynimo taryboje.

BANKO PERTVARKYMO TEISINIS REŽIMAS. VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲJŲ INTERESŲ BALANSAVIMAS. LYGINAMOJI ANALIZĖ

Disertacijoje lyginamuoju aspektu yra kompleksiškai nagrinėjamas specialus banko pertvarkymo teisinis režimas ir jo veikimas, susijusi administracinė praktika. Atskleidžiama bankų pertvarkymo samprata, svarba, nagrinėjamos konkrečios klasikinės bankų pertvarkymo teisinės priemonės (banko verslo pardavimas, banko turto, teisių, sandorių ir įsipareigojimų perdavimas, turto atskyrimas, laikinas bankas, banko gelbėjimas privačiomis lėšomis), gryninamas jų veiksmingumas, atsižvelgiant į siekį išsaugoti finansų stabilumą ir kuo labiau sumažinti ekonominį ir socialinį bankų mokumo problemų poveikį. Analizuojama viešųjų institucijų vaidmuo bankų pertvarkymo procese. Galiausia nagrinėjamas bankų pertvarkymo procedūrų poveikis ir apribojimai banko akcininkams, kreditoriams.

BANK RESOLUTION REGIME. BALANCING PRIVATE AND PUBLIC INTERESTS. A COMPARATIVE ANALYSIS

The dissertation reveals a special bank resolution regime and its implementation, the operation of related administrative practices by applying a comparative methodology. The thesis disclose bank resolution legal concept and the importance of the relevant bank resolution tools (sell of business, asset separation, bridge bank, bail-in), defining their effectiveness, taking into account the desire to safeguard the financial stability and minimize the economic and social impact of banks in distress. Also, the role of public authorities under bank resolution is discussed. Finally, the analysis of bank resolution procedures and the impact on the bank's shareholders and creditors is made.