Renginiai ir įvykiai

2015-08-20 15:42:00

Konferencija – Prasmės klausimas šiuolaikinėje filosofijoje

prasmes-klausimas-siuolaikineje-filosofijoje-7027

Rugsėjo 18 d. Mykolo Romerio universitete buvo rengiama konferencija „Prasmės klausimas šiuolaikinėje filosofijoje“.

Konferencijos tikslas – apmąstyti Europos kultūroje ir filosofinėje tradicijoje istoriškai besireiškiantį prasmės entropijos fenomeną bei galimas šio fenomeno įveikos perspektyvas. Prasmės entropija kaip beprasmybės kultūrinis įsitvirtinimas yra Europos modernybės istorinio proceso padarinys, kuris transformavo ir pačios filosofijos tiriamas problemas bei metodus. Filosofija tapo dar viena mokslo disciplina, kuri analizuoja giliai specializuotas problemas arba skleidžiasi kaip didžiųjų filosofų komentavimas. Žvelgiant istoriškai – ypač į Antikinėje Graikijoje susiformavusią filosofijos sampratą – filosofija buvo siejama su pamatinių gyvenimo klausimų kėlimu. Filosofija taip pat reiškė alternatyvų gyvenimo būdą, buvo normatyvi, polemiška, taigi ir politiška, o vienas svarbiausių jos klausimų buvo – koks turi būti prasmingas ir laimingas žmogaus gyvenimas?

XX amžiuje prasidėjęs vadinamasis lingvistinis posūkis prasmės klausimą kėlė išimtinai semantiniame - lingvistiniame kontekste. Svarbiausia tapo nepriekaištingai tiksli kalbos loginė analizė ir jos vartojimas, redukuojant prasmės klausimą iki lingvistinių struktūrų – sakinių ir kitų kalbos aktų – reikšmės tyrinėjimo, atsiribojant nuo to, kas egzistenciškai įprasmina žmogaus gyvenimą.

Kita vertus, XX amžiuje egzistencializmas taip pat kėlė prasmingo žmogaus gyvenimo klausimą. Tačiau Martino Heideggerio, Aleberto Camus ir J.-P. Sartre‘o formuluojamas prasmės klausimas yra problemiškas, nes prasmės diskursą ir prasmės struktūras, tai kas suteikia žmogaus gyvenimui formą ir turinį, subordinuoja „autentiškai“ egzistencijai ir/ar niekuo nesaistomam pasirinkimui, kuris, be kita ko, užkerta kelią suprasti prasmingą gyvenimą kaip racionalų ir politiškai angažuotą.

Konferencijos programa čia.

Konferencijos organizatoriai: prof. dr. Andrius Bielskis, Aneta Rostovskytė, Egidijus Mardosas

Respublikinė konferencija yra Visuotinės dotacijos projekto „Prasmės struktūros”, vykdomo Mykolo Romerio universitete, renginys.

Mokslinis tyrimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal visuotinės dotacijos priemonę.