Renginiai ir įvykiai

2015-06-23 16:31:00

Įteikti diplomai Teisės fakulteto absolventams, tarp jų du – lyderio!

teises-fakulteto-absolventamas-14-val-8986 Birželio 23 d. Mykolo Romerio universitete diplomai įteikti Teisės fakulteto absolventams.  Per dvi iškilmingas ceremonijas buvo įteikta 461 diplomas, nuolatines ir ištęstines studijas sėkmingai fakultete baigė 173 bakalaurai ir 288 magistrai.

Rytinėje dalyje diplomus teikė mokslo ir tarptautinių ryšių prorektorė prof. dr. Inga Žalėnienė, o popietinėje – rektorius doc. dr. Algirdas Monkevičius kartu su fakulteto prodekane prof. dr. Snieguole Matuliene.

„Universitetas – tai dirbtuvės, kurios formuoja augančios kartos mąstymą. Čia studijuodami jūs įgijote pareigą išlikti atvirais, laisvai ir nepriklausomais“, – sveikindama Teisės fakulteto absolventus sakė prodekanė.- „Gerbkite save, gerbkite kitus ir visą laiką atsakykite už savo žodį, kuri tariate“.

Renginyje buvo pažymėti pirmieji jungtinės magistrantūros programos „Europos ir tarptautinė verslo teisė“ absolventai, kuriems įteikti dviejų universitetų magistro diplomai – MRU bei Savojos Mont Blanc universiteto (Prancūzija). Vaizdo įrašu juos sveikino pastarojo universiteto Teisės fakulteto prodekanas Aleksandras Guigue.

Šios jungtinės programos magistrams Monikai Dapkutei ir Martynui Jablonskiui įteikti Lyderio diplomai. Juos teikti su prorektore prof. dr. I. Žalėnienė buvo pakviestas šventėje dalyvavęs Lietuvos Aukščiausioji Teismo pirmininkas profesorius Rimvydas Norkus.

Lyderio diplomai Universitete įteikiami tiems studentams, kurie studijas baigia tik labai gerais ir puikiais įvertinimai, pasižymi moksline kūrybine veikla, yra ryžtingi, atsakingi, aktyviai dalyvaujantys visuomeninėje veikloje.

Po du magistro diplomus – MRU ir Bordeaux universiteto (Prancūzija) - gavo ir kitos jungtinės programos  „Europos Sąjungos teisė ir valdymas“ absolventai.

Šventėje dalyvavo fakulteto institutų, katedrų vadovai, profesoriai, dėstytojai, bendruomenės atstovai. Studentus sveikino gausiai susirinkę jų artimieji, socialiniai fakulteto partneriai. Tarp kurių - Aukščiausiojo Teismo teisėjai - prof. dr. Rima Ažubalytė, doc. dr. Dalia Vasarienė, Advokatų tarybos pirmininkas prof. dr. Ignas Vėgėlė, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius  dr. Feliksas Petrauskas.

Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko