Bendradarbiavimo sutartys

2015-06-19 12:50:00

Atnaujinta sutartis su Marijampolės kolegija

sutarties-pasirasimas-su-marijampoles-kolegija-7640 Birželio 19 d. Mykolo Romerio universitete rektorius doc. dr. Algirdas Monkevičius pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Marijampolės kolegijos direktoriumi doc. dr. Vaidotu Viliūnu.

Atnaujinta sutartimi Universitetas ir Kolegija siekia bendradarbiauti organizuojant socialinių ir humanitarinių mokslų srities studijas, skatinant abipusę partnerystę naudingose studijų tęstinumo, akademinėje, kultūrinėje ir kitose veiklos srityse.

„Turime konkretų pagrindą, kurį reikia išlaikyti ir plėtoti“, – pasirašydamas atnaujintą ir praplėstą bendradarbiavimo sutartį sakė rektorius doc. dr. A. Monkevičius. – „Dėkojame už dalykišką partnerystę, šie tiltai labai prasmingi, o ryšiai gali toliau labai kūrybingai plėstis įvairiomis kryptimis“.

Kolegijos direktorius pastebėjo, kad Marijampolės kolegija kaip ir kitos regioninės aukštosios mokyklos vaidina išskirtinį vaidmenį tenkindamos darbo rinkos poreikius. „Bet gyvenimas rodo, kad išsilavinimas yra toks turtas, kuris negali būti apribotas ar standartizuotas. Todėl partnerystė ir galimybė sudaryti mūsų studentams čia, Marijampolėje, siekti papildomų kompetencijų yra didžiulė vertybė“, – pridūrė doc. dr. V. Viliūnas džiaugdamasis bendradarbiavimu.

Sutartis numato, kad MRU sudarys sąlygas Kolegijos absolventams, baigusiems teisės, pedagogikos, socialinio darbo, taikomųjų užsienio kalbų, verslo bei vadybos studijų programas, tęsti studijas Universitete. Pagal galimybės jiems bus organizuotos papildomos, magistrantūros, bakalauro, o taip pat kvalifikacijos tobulinimo studijos Kolegijoje. Bus skatinamas bendrų tarptautinių ir nacionalinių projektų rengimas ir vykdymas, mokslo taikomosios veiklos ir tyrimų plėtojimas bei sklaida, organizuojant konferencijas, leidžiant leidinius.

Kolegija numato nuolat viešinti studentams ir stojantiesiems Universiteto pateiktą informaciją apie galimybę baigus Kolegiją studijuoti Universitete, taip pat – sudaryti sąlygas Universitetui organizuoti Kolegijos absolventams papildomas, kvalifikacijos tobulinimo studijas pagal Universiteto studijų tvarkos reikalavimus.