Renginiai ir įvykiai

2015-06-01 08:49:00

LURK posėdyje MRU prorektorius doc. dr. G. Viliūnas pristatė Jerevano konferencijos rezultatus

rekteb

Gegužės 29 d. Šiaulių universitete vyko Lietuvos universitetų rektorių konferencijos ( LURK) posėdis, kuriame dalyvavo Mykolo Romerio universiteto rektorius doc. dr. Algirdas Monkevčius ir studijų prorektorius doc. dr. Giedrius Viliūnas.

Universitetų vadovai aptarė naujojo LR Darbo kodekso projekto tobulinimo procesą. Buvo išreikštas nusivylimas, kad į LURK parengtas ir pristatytas projekto rengėjams ir LR Vyriausybei pastabas iki šiol neatsižvelgta. Rektoriai nutarė pakartotinai kreiptis į LR Vyriausybės kanceliariją, prašydami atsižvelgti į pateiktąsias pastabas, kurios labai svarbios visai akademinei bendruomenei.

Posėdyje po diskusijų vieningai pritarta Lietuvos universitetų rektorių konferencijos deklaracijos Dėl mokslo rezultatų vertinimo projektui. Joje skelbiama, kad Konferencija:

- prisijungia prie iškiliausių pasaulio mokslininkų ir tyrimus darančių bei jų rezultatus vertinančių organizacijų, pritariančių San Francisko deklaracijos dėl Mokslinių tyrimų rezultatų vertinimo: išmaniau vertinti mokslo rezultatus (San Francisco Declaration on Research Assessment: Putting science into the assessment of research), paskelbtos 2012 m. gruodžio 16 d., nuostatoms;

- visiškai palaiko svarbiausią San Francisko deklaracijos nuostatą, kad mokslinės veiklos rezultatai neturi būti vertinami tik pagal mokslinių rezultatų publikacijas tam tikruose moksliniuose žurnaluose (pav. Journal Impact Factors duomenų bazė), o rezultatais laikytini taip pat ir įvertinti tyrimų duomenys, reagentai, programinė įranga, intelektinė nuosavybė bei gerai parengti jaunieji mokslininkai;

- laikosi nuostatos, kad tyrimai universitetuose vykdomi pasaulio pažinimui gilinti ir yra svarbiausia prielaida gerai absolventų kokybei, o tyrimų rezultatai nukreipiami visokeriopai visuomenės gerovei kurti, ugdyti jos narius kultūriškai ir dvasiškai, stiprinti taiką ir demokratišką gyvenseną, tausoti ir puoselėti gamtą bei tiems tikslams skirtai technologinei plėtrai;

- Konferencija kreipiasi į Lietuvos mokslo tyrimus planuojančias ir finansuojančias bei koordinuojančias ir rezultatus vertinančias organizacijas bei tyrimus darančias ir mokslo publikacijas viešinančias institucijas ir tyrėjus ragindama jas įtvirtinti San Francisko deklaracijos dėl Mokslinių tyrimų rezultatų vertinimo: išmaniau vertinti mokslo rezultatus nuostatas teisiniuose aktuose ir tvarkyboje .

Universitetų vadovai taip pat aptarė Europos aukštojo mokslo erdvės ministrų Jerevano konferencijos rezultatus, išsamiai pristatytus joje dalyvavusio LURK Studijų komiteto pirmininko Giedriaus Viliūno. Buvo aptarti Ministrų susitarimai dėl Europos aukštojo mokslo erdvės tolesnės plėtros. Ypatingas dėmesys buvo atkreiptas į Lietuvos padėtį toje erdvėje gerai matomą Bolonijos proceso įgyvendinimo ataskaitoje. Neramina keletas faktų - doktorantų skaičius Lietuvoje yra dvigubai mažesnis, nei Europos aukštojo mokslo erdvės vidurkis; trečios pakopos (doktorantūros) studijas tęsiančių II pakopos absolventų (magistrų) procentas yra pats mažiausias Europoje; doktorantūros studijų trukmė yra didžiausia Europoje; vienintelėje Europoje (šalia Balkanų šalių) viešasis finansavimas studijoms skirstomas išskirtinai pagal ankstesnio mokymosi rezultatus. Nutarta parengti raštą Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijai su pasiūlymais, kaip gerinti padėtį.

Rektoriai posėdyje išklausė Lietuvos aukštojo mokslo asociacijos bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO) prezidento Prano Žiliuko ataskaitą apie asociacijos veiklą praeitais metais ir veiklos planus kitiems mokslo metams. Buvo atkreiptas dėmesys į Asociacijos finansines problemas ir valstybės paramos būtinumą, dėl ko nutarta kreiptis į Švietimo ir mokslo ministeriją. Ataskaitai buvo pritarta.

Nemažai diskusijų sukėlė KTU Rektoriaus Petro Baršausko iškeltas klausimas dėl informacijos pateikimo apie dirbančius kitose darbovietėse. Nutarta kreiptis į Švietimo ir mokslo ministeriją raštu, prašant, kad Pedagogų registras teiktų reikalingą informaciją apie pedagogų darbovietes suinteresuotiems Universitetams.

Lietuvos universitetai

LURK informacija.