Renginiai ir įvykiai

2015-01-30 16:34:00

Diplomuoti ir Teisės fakulteto absolventai

teises-fakulteto-bakalauro-ir-magistranturos-studiju-programu-absolventams-9692 Sausio 30 d. Mykolo Romerio universitete diplomai įteikti Teisės fakulteto absolventams. Iškilmingoje ceremonijoje diplomus teikė rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis kartu su  fakulteto prodekane, laikinai einančia dekanės pareigas prof. dr. Snieguole Matuliene. Per du kartus buvo įteikta 441 diplomas, studijas sėkmingai fakultete baigė 278 bakalaurai ir 163 magistrai.

Prof. dr. S. Matuliene sveikino absolventus, linkėdama veikti ir dirbti tą darbą, kuris yra mielas: „Kai darbas yra gyvenimo būdas, jūs tampate laisvi, laimingi ir atviri visuomenei“. Mūsų bendruomenė didžiuojasi jumis, sakė prodekanė, ir tikisi, kad laikysitės trijų pagrindinių principų – gerbti save, gerbti kitus ir visada prisiimti atsakomybę už tai, ką darote.

Fakulteto magistrantūros teisės programos civilinės teisės specializacijos absolventei Enrikai Tamašauskaitei buvo įteiktas Lyderio diplomas. Šis diplomas Universitete teikiamas tiems studentams, kurie studijas baigia tik labai gerais ir puikiais įvertinimai, pasižymi moksline kūrybine veikla, yra ryžtingi, atsakingi, aktyviai dalyvaujantys visuomeninėje veikloje.

Be to, buvo įteikti Mykolo Romerio universiteto ir Monteskje Bordo IV universiteto (Prancūzija) jungtinės Europos Sąjungos teisės ir valdymo studijų programos magistro diplomai. Rektoriui teikiant diplomus šios programos absolventams talkino Prancūzų Instituto direktorius Frederic Bellido.

Šventėje dalyvavo fakulteto institutų, katedrų vadovai, profesoriai, dėstytojai, bendruomenės atstovai. Studentus sveikino gausiai susirinkę jų artimieji, socialiniai fakulteto partneriai. Tarp kurių - Generalinis prokuroras Darius Valys, Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos pirmininkė Jūratė Mikalčienė, Teisingumo ministerijos viceministras Giedrius Mozūraitis Seimo narys, Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas,  Aukščiausiojo Teismo teisėjai  - Rima Ažubalytė, Dalia Vasarienė ir Aurelijus Gutauskas. Lietuvos Apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Egidija Tamošiūnienė.