Renginiai ir įvykiai

2015-01-29 17:22:00

Diplomų teikimo šventė Socialinių technologijų fakultete

socialiniu-technologiju-fakulteto-absolventams-9639 Sausio 29 d. vyko Mykolo Romerio universiteto Socialinių technologijų fakulteto rengiama šventė absolventams. Universiteto rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis kartu su fakulteto dekane prof. dr. Leta Dromantiene įteikė diplomus sėkmingai studijas baigusiems fakulteto bakalaurams ir magistrams.

Viso buvo įteikti 179 diplomai, tarp jų – 97 bakalaurams ir 82 magistrams. Iškilmingoje fakulteto ceremonijoje buvo pagerbtos ir dvi šiemet Lyderio diplomus gavusios fakulteto absolventės -  Socialinio darbo magistrė Ineta Tukytė ir Edukacinių technologijų valdymo magistrė Erika Bielskytė. Lyderio diplomai Universitete teikiami tiems studentams, kurie studijas baigia tik labai gerais ir puikiais įvertinimai, pasižymi moksline kūrybine veikla, yra ryžtingi, atsakingi, aktyviai dalyvaujantys visuomeninėje veikloje.

Sveikindamas Fakulteto absolventus dekanė prof. dr. L. Dromantienė pastebėjo, kad ši diena reikšminga akademinei bendruomenei. Dekanė dėkojo visiems, prisidėjusiems prie sėkmingo studijų proceso. „Universitetas yra išminties buveinė, o čia studijuodami jūs sukūrėte naujus socialinius tinklus, įgijote naujų idėjų, idealų savo gyvenimui“.  

Profesorė dr. L. Dromantienė linkėjo bakalaurams ir magistrams didžiausios gyvenimo sėkmės: „Likite Mykolo Romerio bendruomenės nariai, alumnai, puoselėkite garbingą savo Alma Mater vardą, tikėkite pašaukimu“.

Šventėje dalyvavo fakulteto institutų vadovai, profesoriai, dėstytojai, bendruomenės atstovai. Studentus sveikino gausiai susirinkę jų artimieji, socialiniai fakulteto partneriai. Tarp kurių - Valstybinės asmens duomenų apsaugos inspekcijos direktorius dr. Algirdas Kunčinas, Švietimo ir mokslo ministerijos pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja Loreta Žadeikaitė, Vilniaus Arkivyskupijos Caritas personalo skyriaus vadovė Justina Petronytė, Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacijos direktorius Gediminas Tarasevičius, Valakupių reabilitacijos centro Personalo, teisės ir bendrųjų reikalų sektoriaus vadovė Jūratė Šeštakauskienė, Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos Rezervato tvarkymo skyriaus vyriausioji specialistė, Dr. Angelė Danutė Čepėnaitė.