Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2015-02-14 14:10:00

Sveikiname

dsc2595

Redą Sirgedienę (Teisės fakultetas, Konstitucinės ir administracinės teisės institutas) 2015 m. vasario 13 d. Mykolo Romerio universitete  apsigynusią disertaciją "Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo problemos administracinėje teisėje" (Teisė, 01 S).

KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS KOORDINAVIMO PROBLEMOS ADMINISTRACINĖJE TEISĖJE

Šis tyrimas yra pirmasis disertacinis tyrimas prekybos žmonėmis tema Lietuvoje. Šiuo tyrimu pirmą kartą Lietuvoje kompleksiškai ir sisteminiu požiūriu nuosekliai išnagrinėtos ir įvertintos tarptautinės iniciatyvos dėl kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo bei jų stipriosios ir silpnosios pusės, išnagrinėtas ir įvertintas užsienio valstybių bei Lietuvos kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo procesas, jo stipriosios ir silpnosios pusės valstybės (Vyriausybės) prekybos žmonėmis prevencijos, baudžiamojo persekiojimo ir pagalbos aukoms bei jų apsaugos politikos formavimo, įgyvendinimo, stebėsenos bei vertinimo kontekste, išnagrinėti kovos su prekyba žmonėmis administracinio teisinio reguliavimo ypatumai Lietuvoje, atskleidžiama administracinės teisės reguliavimo svarba ir įtaka organizuojant ir įgyvendinant kovos su prekyba žmonėmis koordinavimą bei pateiktos rekomendacijos tobulinti kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo procesą Lietuvoje.

PROBLEMS OF COORDINATION OF THE FIGHT AGAINST TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS IN ADMINISTRATIVE LAW

This research is the first dissertation research on trafficking in human beings in Lithuania. It is the first time in Lithuania when research is focussed on systematic approach and international initiatives on coordination of the fight against human trafficking, as well as the process of coordination of the fight against trafficking in human beings related to public policy formation and its implementation, monitoring and assessment in the fields of prevention, prosecution, and protection of victims of this crime in foreign countries and Lithuania, its strengths and weaknesses are analysed and evaluated in a coherent way, peculiarities of administrative legal regulation of the fight against trafficking in human beings in Lithuania are analysed, the importance and power of regulation of administrative law in organising and implementing coordination of the fight against human trafficking is outlined, and recommendations on the development of the process of coordination of the fight against trafficking in human beings in Lithuania are provided.