Renginiai ir įvykiai

2014-12-19 12:27:00

MRU profesorius R. Norkus paskirtas Aukščiausiojo teismo pirmininku

norkusmru

Gruodžio 18 d. Seimas, vadovaudamasis Konstitucija ir atsižvelgdamas į Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės dekretą, nutarė skirti Rimvydą Norkų Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininku.

R. Norkus teismų sistemoje dirba jau 15 metų, jis yra ėjęs Apeliacinio teismo teisėjo pareigas, nuo 2013 m. dirba Aukščiausiojo Teismo teisėju.

Didelė garbė, kad prof. dr. Rimvydas Norkus taip pat dirba ir Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Verslo teisės katedroje, profesorius šiuo metu dėsto Europos ir tarptautinė bankroto teisę jungtinės studijų programos Europos ir tarptautinės verslo teisė studentams.

Prof. dr. R. Norkus Mykolo Romerio universitete dirba nuo 2001 metų. Savo veiklą Universitete jis pradėjo nuo lektoriaus pareigų Teisės fakulteto Civilinio proceso katedroje. 2005 m. apgynus disertaciją, jam buvo suteiktas daktaro laipsnis. R. Norkus ėjo Civilinio proceso katedros docento pareigas, nuo 2008 m. iki dabar kaip profesorius dirba MRU Verslo teisės katedroje.

Universitete Rimvydas Norkus aktyviai dalyvauja konferencijose, yra daugiau kaip 20 mokslinių straipsnių Lietuvos ir užsienio leidiniuose autorius, atliko mokslines stažuotes Kylio, Oksfordo universitetuose, Šveicarijos lyginamosios teisės, Bonos universiteto Civilinio proceso institutuose, yra tapęs autoritetingu teisės mokslininku.

Pagal Konstituciją Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininką iš paskirtų šio teismo teisėjų skiria Seimas Respublikos Prezidento teikimu. Aukščiausiojo Teismo pirmininkas skiriamas 5 metų kadencijai.

Sveikiname profesorių Rimvydą Norkų su paskyrimu į aukštas bei atsakingas pareigas ir linkime didžiulės sėkmės!