Renginiai ir įvykiai

2014-12-18 15:39:00

Už prasmingą veiklą puoselėjant Universitetą padėkota bendruomenės atstovams

dsc5362 Gruodžio 18 d. Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis už prasmingą veiklą puoselėjant Universitetą įteikė padėkas bendruomenės atstovams.

Sėkmės linkėta ir Padėkos įteiktos: prof. dr. Gintarui Černiui, Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto Finansų ir mokesčių katedros profesoriui, prof. habil. dr. Vygandui Kazimierui Paulikui, Politikos ir vadybos fakulteto Politikos mokslų instituto profesoriui, prof. dr. Paulo Alexandre da Silva Pereirai, Politikos ir vadybos fakulteto Viešojo administravimo instituto profesoriui, prof. dr. Arvydui Guogiui, Politikos ir vadybos fakulteto Viešojo administravimo instituto profesoriui, prof. dr. Mindaugui Briedžiui, Politikos ir vadybos fakulteto Filosofijos ir humanistikos instituto profesoriui, prof. dr. Alvydui Baleženčiui, Politikos ir vadybos fakulteto Vadybos instituto profesoriui, prof. dr. Tadui Sudnickui, Politikos ir vadybos fakulteto Vadybos instituto direktoriui, prof. dr. Justinui Žilinskui, Teisės fakulteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto profesoriui, prof. dr. Eglei Bilevičiūtei, Teisės fakulteto Konstitucinės ir administracinės teisės instituto profesorei, prof. habil. dr. Alfonsui Vaišvilai, Teisės fakulteto Teisės filosofijos ir istorijos katedros profesoriui, prof. dr. Vytautui Šlapkauskui, Teisės fakulteto Teisės filosofijos ir istorijos katedros profesoriui, prof. dr. Vidmantui Egidijui Kurapkai, Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės ir proceso instituto profesoriui, prof. dr. Valdonei Indrašienei, Socialinių technologijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto direktorei, prof. dr. Irenai Žemaitaitytei , Socialinių technologijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto profesorei, prof. dr. Saulei Raižienei, Socialinių technologijų fakulteto Psichologijos instituto profesorei, Psichologijos programos vadovei, prof. dr. Petrui Anceliui, Viešojo saugumo fakulteto Teisė katedros profesoriui, doc. dr. Rimantui Juozui Vaicenavičiui, Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto Bankininkystės ir investicijų katedros docentui, doc. dr. Virginijui Valentinavičiui, Politikos ir vadybos fakulteto Politikos mokslų instituto direktoriui, doc. dr. Jolantai Urbanovič, Politikos ir vadybos fakulteto Viešojo administravimo instituto docentei, doc. dr. Andriui Valickui, Politikos ir vadybos fakulteto Vadybos instituto docentui, doc. dr. Rūtai Dačiulytei, Politikos ir vadybos fakulteto Vadybos instituto docentei, doc. dr. Brigitai Žuromskaitei, Politikos ir vadybos fakulteto Vadybos instituto docentei, doc. dr. Vytautui Dumbliauskui, Politikos ir vadybos fakulteto Politikos mokslų instituto docentui, doc. dr. Adui Jakubauskui, Politikos ir vadybos fakulteto Politikos mokslų instituto docentui, doc. dr. Jolantai Zajančkauskienei, Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės ir proceso instituto direktorei, doc. dr. Virginijui Bitei, Teisės fakulteto Verslo teisės katedros vedėjui, doc. dr. Ingai Kudinavičiūtei-Michailovienei, Teisės fakulteto Civilinės justicijos instituto docentei, doc. dr. Gražinai Čiuladienei, Socialinių technologijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentei, Komunikacijos ir kūrybinių industrijų, Socialinės komunikacijos ir Mediacijos, Teisės ir penitencinės veiklos pirmosios pakopos, Komunikacijos ir kūrybinių technologijų, Mediacijos antrosios pakopos studijų programų komitetų pirmininkei, doc. dr. Tadui Limbai, Socialinių technologijų fakulteto Skaitmeninių technologijų instituto direktoriui, doc. dr. Laimai Ruibytei, Viešojo saugumo fakulteto Humanitarinių mokslų katedros vedėjai, Mariui Laurinaičiui, Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto Bankininkystės ir investicijų katedros lektoriui, dr. Rimai Jakytei, Politikos ir vadybos fakulteto Vadybos instituto lektorei, dirbančiai už vidutinį valandinį atlygį, Juozui Valčiukui, Teisės fakulteto Teisės filosofijos ir istorijos katedros asistentui, doc. dr. Mariui Lanskoronskiui, Mykolo Romerio universiteto ir Midlsekso universiteto Verslo ir medijų mokyklos (Mykolas Romeris University - Middlesex University Business and Media School (BMS)) direktoriui, dr. Barbarai Stankevič, Politikos ir vadybos fakulteto prodekanei, doc. dr. Andriui Stasiukynui, Politikos ir vadybos fakulteto vyriausiajam vadybininkui, Jurgitai Levickienei, Bibliotekos direktorei, Ritai Drabavičiūtei, Viešojo saugumo fakulteto Bibliotekos vyresniajai bibliotekininkei, Gediminui Lisauskui, Informacinių technologijų centro informacinės sistemos „Studijos“ grupės vadovui, ,Nomedai Gudelienei, Mokslo centro vyresniajai vadybininkei (mokslo ir tarptautinių ryšių prorektorės pavaduotojai) Snieguolei Zalatorei, Komunikacijos ir rinkodaros centro Rinkodaros skyriaus vyresniajai redaktorei vertėjai, Kornelijai Gulbinskaitei, Komunikacijos ir rinkodaros centro Rinkodaros skyriaus rinkodaros vadybininkei, Aušrai Jasiulienei, Kanceliarijos Dokumentų skyriaus rektoriaus padėjėjai, Vaivai Vaitiekūnienei, Kanceliarijos Dokumentų skyriaus referentei, Nijolei Jansonienei, Ūkio tarnybos Gerbūvio skyriaus Studentų namų Didlaukio g. 86 valdymo ir eksploatacijos grupės valdytojai, Jurijui Romanenko, Ūkio tarnybos Paslaugų skyriaus vyresniajam automechanikui, Vaivai Veizdžiūnienei, Ūkio tarnybos Valgyklos vyresniajai virėjai, Laurai Jonušaitei, Politikos ir vadybos fakulteto Dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos nuolatinių studijų II kurso studentei.