Renginiai ir įvykiai

2014-11-21 16:00:00

MRU Garbės daktaro regalijos įteiktos E. Egron-Polak ir dr. Ž. J. Jackūnui

dsc3238

Lapkričio 25 d. Mykolo Romerio universitete iškilmingo Senato posėdžio metu Garbės daktaro regalijos įteiktos Pasaulio universitetų asociacijos (PUA) Generalinei sekretorei Evai Egron-Polak ir iškiliai Lietuvos mokslo, kultūros ir politikos asmenybei - dr. Žibartui Juozui Jackūnui.

Garbės daktaro vardus E. Egron-Polak ir dr. Ž. J. Jackūnui Universiteto senatas nutarė suteikti lapkričio 6 d.

Garbės daktaro vardas Socialinių technologijų fakulteto teikimu E. Egron-Polak suteiktas už reikšmingą indėlį skatinant aukštojo mokslo tarptautiškumą bei stiprinant bendradarbiavimą tarp universitetų, už paramą Mykolo Romerio universitetui integruojantis į tarptautinę mokslo ir studijų erdvę.

PUA Generalinė sekretorė 2009 m. buvo išrinkta Mykolo Romerio universiteto Tarybos nare, taip pat yra daugelio UNESCO, Europos Komisijos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros komisijos komitetų narė. Yra studijavusi Čekijoje Respublikoje, Kanadoje ir Prancūzijoje - prancūzų literatūrą, politikos mokslus ir tarptautinę politinę ekonomiką. Beveik 20 metų dirbo įvairiuose vadovaujančiuose postuose Kanados universitetų ir kolegijų asociacijose. 2002 m. buvo paskirta Pasaulio universitetų asociacijos generaline sekretore.

2007 m. MRU Senato nutarimu už reikšmingą indėlį skatinant aukštojo mokslo internacionalizacijos procesą bei stiprinant universitetų bendradarbiavimą, už paramą Mykolo Romerio universitetui integracijos į tarptautinę studijų erdvę procese Pasaulio universitetų asociacijos Generalinei sekretorei Evai Egron-Polak buvo suteiktas Mykolo Romerio universiteto garbės nario vardas.

2010 m. E. Egron-Polak dalyvavo ir daug prisidėjo, kad Mykolo Romerio universitete būtų surengtas Pasaulio universitetų asociacijos kongresas „Aukštojo mokslo etika ir vertybės globalizacijos eroje: iššūkis disciplinoms“ („Ethics and Values in Higher Education in the Era of Globalisation: What Role for the Disciplines?").

2011 m. Generalinė sekretorė dalyvavo Mykolo Romerio universitetui vykdant PUA Tarptautiškumo lygmens (savianalizės) programą ISAS (Internationalization Strategy Advisory Service Program). Tuo metu Universitetas buvo pirmasis Europoje, atlikęs tokią savianalizę, o Eva Egron-Polak pasiūlė naudoti MRU atliktą darbą, įgyvendinant ISAS programą, kaip pavyzdį kitoms pasaulio aukštojo mokslo institucijoms..

2013 m. PUA Generalinė sekretorė Universitete skaitė viešą paskaitą „Konkurencija aukštajame moksle“ („The Competition in the Higher Education“).

Tarptautinę vadybą kaip vieną stipriausių Mykolo Romerio universiteto privalumų ne kartą viešai yra pabrėžusi pirmoji moteris, tapusi Universiteto garbės daktare, Eva Egron-Polak.

Dr. Ž. J. Jackūnui Politikos ir vadybos fakulteto teikimu Garbės daktaro vardas suteiktas už ypatingus nuopelnus plėtojant Lietuvos švietimą, mokslą, kultūrą bei politiką ir kuriant darnią šalies mokslo bei studijų sistemą.

Akademinėje visuomenėje Dr. Žibartas Juozas Jackūnas žinomas kaip išskirtinai aukštos kultūros intelektualas, filosofas, edukologas, Daktarės Meilės Lukšienės bendražygis, vadovavęs Pedagogikos institutui ir Kultūros, filosofijos ir meno instituto Mokslo filosofijos ir istorijos skyriui, publikavęs per 150 straipsnių ir dešimtį knygų.

Pristatydamas teikimą Politikos ir vadybos fakulteto dekanas doc. dr. Algirdas Monkevičius atkreipė dėmesį, kad dr. Žibartas Juozas Jackūnas, 1996-2000 metais eidamas Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininko pareigas, įžvalgiai ir atsakingai rūpinosi darnia šalies mokslo bei studijų sistemos plėtra, pabrėždamas socialinių humanitarinių mokslų vystymo svarbą.

„Dr. Žibartas Juozas Jackūnas labai daug prisidėjo, kad Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas ryžtingai palaikytų naujo – Lietuvos teisės universiteto steigimo idėją, kuri netrukus tapo tikrove, atvėrusia galimybes sėkmingam aukštosios mokyklos išaugimui į stiprų, pripažįstamą ne tik Lietuvoje, bet ir plačiai užsienyje Mykolo Romerio universitetą“, - apie didžiulius daktaro nuopelnus Universiteto plėtrai pasakojo doc. dr. A. Monkevičius.

Dr. Žibartas Juozas Jackūnas ir šiandien talkina Mykolo Romerio universitetui – kaip ekspertas konsultuoja švietimo politikos ir vadybos mokslo ir studijų plėtros klausimais, yra Universiteto dėstytojų, mokslo ir kitų darbuotojų priėmimo į pagrindines pareigas ir atestacijos komisijos narys.

Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko