Renginiai ir įvykiai

2014-11-19 15:39:00

Profesorės dr. Ritos Aleknaitės-Bieliauskienės knygų pristatymas

bieliauskienemru Lapkričio 20 d. Mykolo Romerio universiteto Socialinių technologijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto profesorė dr. Rita Aleknaitė-Bieliauskienė pristatė dvi knygas: mokslo studiją „Mokslininkas, vadybininkas Bronius Kačkus“ ir monografiją „Dainuoti!“ Prof. Irenos Laurušienės gyvenimo ir kūrybos puslapiai“.

Mokslo studijos „Mokslininkas, vadybininkas Bronius Kačkus“ idėja, pasak autorės, stimuliuota visuomenėje matomo abuojumo žmogui: žeminančio, pažeidžiančio orumą, siekiančio nubraukti žmogaus kūrybos vaisių reikšmingumą, per siaurus partinius, godumo akinius tematančio siaurą savo kelio visuomenėje ruoželį. Tokia nuolat regima situacija, pasak prof. dr. Ritos Aleknaitės-Bieliauskienės, visiška prieštara XXI a. Europos koncepcijai, įpareigojanti atskleisti dabarties visuomenės problemas ne tiesmukai, bet, naudojantis aprašomuoju analitiniu ir biografiniu metodais, atlikti empirinį tyrimą. Vienos ryškios asmenybės biografija patirčių lauke gali padėti atskleisti daugelio šiandienos problemų sprendimus. Todėl tyrimo objektu pasirinkta įdomi asmenybė – naudojantis biografiniu metodu tirtas mokslininko-vadybininko dr. Broniaus Kačkaus (gim.1929 m.) gyvenimo kelias, jo dinamika: iš gūdaus kaimo, nuo eilinio inžinieriaus gamykloje iki jos direktoriaus, miesto vadovo. Ilgiau nei visi kiti, net du dešimtmečius buvęs Panevėžio vykdomojo komiteto pirmininkas, jis prikėlė miesto gyvenimą, vietos ideologus privertė keisti požiūrį į aktualias miesto bendruomenės nario, paprasto žmogaus problemas, kartu kurti miesto vystymo strategijas ir jas įgyvendinti.

Tuo tarpu rašyti apie menininką – suvokti gyvybingą jo patirtį, pajusti gyvenimo kelio vingrumą, įgimčių reikšmingumą kuriant savąjį likimą – visada sudėtinga, teigia ir monografijos„Dainuoti!“ Prof. Irenos Laurušienės gyvenimo ir kūrybos puslapiai“ autorė prof. dr. R. Aleknaitė-Bieliauskienė. „Žmogus – slaptingasis pasaulis, kuriame sunkiai perskaitomos vidinės refleksijos. Vienam scenos žmogui  reikia tik kasdienės tylos, ramybės, savęs pajautimo laukiant įkvėpimo, kuris gali ateiti scenoje. Tačiau yra ir kitokių įgimio pasireiškimų. Gyvenimo patirtys brandinamos ir tarsi laukia scenoje sprogimo, išsiliejimo emocijomis, negirdėtomis prasmėmis, estetinėmis reakcijomis glumindamos klausytojus. Kaip tai pasiekti? Ko ir kaip reikia mokytis? Patirčių refleksijų, spalvingų jų interpretacijų, kūrybiškumo, technologijų, jautrumo garsui, žodžiui, emocijai?“ – klausimus monografijoje apie dainininkę, žinomą pedagogę prof. Ireną Laurušienę kelia prof. dr. Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.