Renginiai ir įvykiai

2014-11-18 13:38:00

MRU profesorius S. Katuoka – VTEK narys

mru-katuokaprof-2012 Lapkričio 18 d. Seimas Mykolo Romerio universiteto (MRU) profesorių dr. Saulių Katuoką skyrė Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) nariu.
Prof. dr. S. Katuoka paskirtas atsižvelgiant į Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės teikimą, jo kandidatūrą palaikė 76 Seimo nariai.

Teisininko išsilavinimą ir ilgametę profesinę patirtį turintis S. Katuoka yra teisės mokslų profesorius, vadovaujantis MRU Teisės fakulteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės institutui. Šiuo metu jis taip pat yra Lietuvos mokslo tarybos ekspertas, Nuolatinio arbitražo teismo narys. Per savo karjerą yra dirbęs Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos nariu, buvo Lietuvos žmogaus teisių centro tarybos pirmininku ir Lietuvos Respublikos ekspertu Europos Taryboje rinkimų klausimais.

S. Katuoka yra išleidęs nemažai mokslinių publikacijų aktualiais teisės klausimais, vykdo mokslinius tyrimus tarptautinės viešosios teisės, tarptautinės žmogaus teisių apsaugos, tarptautinių sutarčių teisės, jūrų teisės, ES teisės srityse.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija – Seimo įsteigta ir jam atskaitinga kolegiali asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje, ir asmenų, vykdančių lobistinę veiklą, priežiūros institucija. Pagal Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymą, VTEK nariu gali būti skiriamas nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis, turintis aukštąjį universitetinį (ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį) ar jam prilygintą universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 5 metų darbo stažą.

Sveikiname Universiteto Teisės fakulteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos instituto direktorių su paskyrimu į atsakingas pareigas ir linkime didžiulės sėkmės!