Renginiai ir įvykiai

2014-11-06 16:54:00

PUA Generalinei sekretorei E. Egron-Polak suteiktas MRU garbės daktaro vardas

polakmru Lapkričio 6 d. Universiteto senatas Mykolo Romerio universiteto garbės daktaro vardą nutarė suteikti Pasaulio universitetų asociacijos (PUA) Generalinei sekretorei Evai Egron-Polak.

Garbės daktaro vardas Socialinių technologijų fakulteto teikimu E. Egron-Polak suteiktas už reikšmingą indėlį skatinant aukštojo mokslo tarptautiškumą bei stiprinant bendradarbiavimą tarp universitetų, už paramą Mykolo Romerio universitetui integruojantis į tarptautinę mokslo ir studijų erdvę.

PUA Generalinė sekretorė 2009 m. buvo išrinkta Mykolo Romerio universiteto Tarybos nare, taip pat yra daugelio UNESCO, Europos Komisijos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros komisijos komitetų narė. Yra studijavusi Čekijoje Respublikoje, Kanadoje ir Prancūzijoje -  prancūzų literatūrą, politikos mokslus ir tarptautinę politinę ekonomiką. Beveik 20 metų dirbo įvairiuose vadovaujančiuose postuose Kanados universitetų ir kolegijų asociacijose. 2002 m. buvo paskirta Pasaulio universitetų asociacijos generaline sekretore.

2007 m. MRU Senato nutarimu už reikšmingą indėlį skatinant aukštojo mokslo internacionalizacijos procesą bei stiprinant universitetų bendradarbiavimą, už paramą Mykolo Romerio universitetui integracijos į tarptautinę studijų erdvę procese Pasaulio universitetų asociacijos Generalinei sekretorei Evai Egron-Polak buvo suteiktas Mykolo Romerio universiteto garbės nario vardas.

2010 m. E. Egron-Polak dalyvavo ir daug prisidėjo, kad Mykolo Romerio universitete būtų surengtas Pasaulio universitetų asociacijos kongresas „Aukštojo mokslo etika ir vertybės globalizacijos eroje:  iššūkis disciplinoms“ („Ethics and Values in  Higher Education in the Era of Globalisation: What Role for the Disciplines?").

2011 m. Generalinė sekretorė dalyvavo Mykolo Romerio universitetui vykdant PUA Tarptautiškumo lygmens (savianalizės) programą ISAS (Internationalization Strategy Advisory Service Program). Tuo metu Universitetas buvo pirmasis Europoje,  atlikęs tokią savianalizę, o Eva Egron-Polak pasiūlė naudoti MRU atliktą darbą, įgyvendinant ISAS programą, kaip pavyzdį kitoms pasaulio aukštojo mokslo institucijoms..

2013 m. PUA Generalinė sekretorė Universitete skaitė viešą paskaitą „Konkurencija aukštajame moksle“ („The Competition in the Higher Education“).

Tarptautinę vadybą kaip vieną stipriausių Mykolo Romerio universiteto privalumų ne kartą viešai yra pabrėžusi pirmoji moteris, tapusi Universiteto garbės daktare, Eva Egron-Polak.