2014-10-21 15:30:00

Mokslo kavinės renginys MRU - “Teisės į privatumą užtikrinimas virtualiuose socialiniuose tinkluose“

dsc1270 Spalio 31 d. Mykolo Romerio universitete vyko Mokslo kavinės renginys „Teisės į privatumą užtikrinimas virtualiuose socialiniuose tinkluose“. Pranešėja – MRU Socialinių technologijų fakulteto Skaitmeninių technologijų instituto, teisės studijų krypties doktorantė Inga Malinauskaitė. Moderatorius – MRU Socialinių technologijų fakulteto Skaitmeninių technologijų instituto profesorius dr. Darius Štitilis.

Susitikimo metu buvo pristatoma teisės į privatumą užtikrinimo problema vienoje iš šių dienų populiariausių šiuolaikinių komunikavimo priemonių – virtualiuose socialiniuose tinkluose. Pastarojoje erdvėje kiekvienas vartotojas turi tarsi savo „asmeninę elektroninę erdvę“, kurios su asmens privatumu ir saugumu susiję aspektai ir yra nagrinėjami. Kyla klausimų, ar centralizuotomis virtualių socialinių tinklų privatumo politikomis numatoma asmens privatumo apsauga yra reali bei pakankama, ar nereikėtų papildomai ieškoti galimybių sureguliuoti naujai besiformuojančius visuomeninius santykius teisės aktais, o galbūt etikos kodeksais?

Diskusijos metu buvo nagrinėjama, kaip ir kiek virtualūs socialiniai tinklai keičia privatumo supratimą. Pranešėja pristatė pagrindines su asmens teise į privatumą susijusias problemas virtualiuose socialiniuose tinkluose, įtakojamas šių dienų teisinio reguliavimo. Taip pat trumpai buvo aptartos kai kurios šiuo metu galiojančių privalomųjų ir rekomendacinių teisės aktų nuostatos, nustatančios teisės į privatumą reglamentavimą virtualiuose socialiniuose tinkluose. Pranešimo metu ypatingai buvo atkreipiamas dėmesys į Bendrojo duomenų apsaugos reglamento projekto nuostatas vystant privatumo apsaugą virtualiuose socialiniuose tinkluose, „teisės būti užmirštam“ stiprinimą, asmens įgalinimą kontroliuoti savo asmeninius duomenis internete ir jurisdikcijos problemas. Susitikimo pabaigoje buvo pateikiami pristatytų įžvalgų apibendrinimai bei tolimesnės nagrinėjamos temos tyrimo kryptys.