Renginiai ir įvykiai

2014-10-13 11:31:00

Naujosios edukacinės technologijos profesorės iš Helsinkio universiteto H. Niemi paskaitose!

dsc9766

Spalio 13-17 d. Mykolo Romerio universiteto Socialinių technologijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo institute lankėsi profesorė iš Suomijos Hannele Niemi. Profesorė skaitė paskaitas, kurių metu supažindino edukologijos magistrantus ir doktorantus bei akademinės bendruomenės narius su naujausia tarptautine edukacinių technologijų diegimo mokykloje praktika.

Paskaitų tvarkaraštis.

Ypač vertinga Suomijos švietimo patirtis, kuria pasidalino profesorė, nuo 2000 metų vykdomų edukacinių technologijų diegimo projektų – Virtuali mokykla, ope.fi ir kt. - rezultatai, LUMA centrų veikla.

Šių paskaitų metu buvo siekiama ugdyti gebėjimą kryptingai, savarankiškai ir atsakingai pasirinkti mokymosi metodus ir formas, naudojantis inovatyviomis edukacinėmis technologijomis ir virtualiomis aplinkomis bei informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis.

Apie profesorę:

Nuo 1998 m. prof. dr. H. Niemi yra Helsinkio universiteto edukologijos profesorė, besispecializuojanti edukacinių technologijų, modernių IKT priemonių taikymo ugdymesi srityse. Taip pat profesorė yra kelių universitetų Suomijoje, Rumunijoje ir Singapūre garbės daktarė, paskelbusi daugelį mokslo publikacijų, išverstų į 10 užsienio kalbų, tarptautiniuose pripažintuose žurnaluose. Taip pat prof. Niemi yra suomių virtualaus universiteto Tarybos narė ir prorektorė. Be to, ji yra kviečiama JAV (Michigan State University) ir kitose pasaulio šalyse. Dalyvavo ir dalyvauja ne viename ES ir OECD projektuose bei yra kviečiama į tarptautinių konferencijų plenarinius pranešimus kaip pagrindinė pranešėja (Vokietijoje, Norvegijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Švedijoje, Anglijoje, Estijoje ir kt.). Profesorė ypač daug dėmesio skiria technologijomis grįstų mokymosi aplinkų kūrimui, yra paskelbusi kelias monografijas bei tarptautines publikacijas šiose srityje.