Renginiai ir įvykiai

2014-09-15 10:36:00

Universitete vyko tarptautinė šeimos sociologų konferencija

famosocnetlogomru Rugsėjo 25-26 dienomis Mykolo Romerio universitete vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Šeima: tęstinumas ir kaita“ (Family: continuity and change). Tai Visuotinės dotacijos projekto „Šeimos modelių trajektorijos ir socialiniai tinklai: tarpgeneracinė perspektyva“ (kodas NR. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-106) baigiamoji konferencija, organizuojama bendradarbiaujant su Europos Sociologų Asociacijos (ESA) Šeimos tyrimų tinklu (RN13).

Konferencijoje dalyvavo ir pranešimus skaitė Lietuvos bei 19-os užsienio valstybių (Jungtinės Karalystės, Šveicarijos, Portugalijos, JAV, Japonijos ir kt.) mokslininkai, plenariniuose posėdžiuose teorines įžvalgas ir naujausius tyrimų rezultatus pateikė žymūs Europos šeimos sociologai: U. Björnberg (Gioteborgo universitetas), J. Brannen (Londono universitetas), L. Jamieson (Edinburgo universitetas), E.Widmer (Ženevos universitetas) ir kiti.

Projekto tikslas – ištirti ryšius tarp šeimos modelių ir socialinių tinklų šiandieninėje Lietuvos visuomenėje. Tyrimas prisidės prie gilesnio šeimos instituto mokslinio pažinimo ir šeimos modelių kaitos prognozių, rezultatai bus panaudoti formuojant ir tobulinant socialinę, šeimos bei lyčių lygybės politikas

Daugiau informacijos rasite Visuotinės dotacijos projekto „Šeimos modelių trajektorijos ir socialiniai tinklai: tarpgeneracinė perspektyva“ tinklalapyje.
Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko