Renginiai ir įvykiai

2014-09-08 10:25:00

Įvadinės paskaitos Jungtinės tarptautinės magistrantūros studijų programos „Lyginamoji socialinė politika ir gerovė“ studentams

mrucosopo

Rugsėjo 15 – 26 d. Socialinių technologijų fakultete vyko įvadinės paskaitos jungtinės tarptautinės magistrantūros studijų programos „Lyginamoji socialinė politika ir gerovė“ ketvirtosios laidos studentams iš Mykolo Romerio universiteto, Linco Johano Keplerio (Austrija) ir Tamperės (Suomija) universitetų. Paskaitas skaitė užsienio svečiai – prof. Josef Weidenholzer, prof. Margitta Maetzke (Austrija), dr. Liisä Häikiö, dr. Katja Repo, dr. Katri Sieberg (Suomija) ir Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto dėstytojai - Inga Gaižauskaitė, Dainius Bernotas, Vida Česnuitytė.

Šiai metais studijas jungtinėje tarptautinėje magistrantūros programoje pradeda 25 studentai. Tarp jų – 8 iš Lietuvos, kiti - iš Austrijos, Suomijos, Latvijos, Kroatijos, Azerbaidžano, Kinijos, Etiopijos, P. Korėjos, Tanzanijos, Kamerūno ir kitų šalių.

Šios programos tikslas - gilinti studentų socialinės politikos ir gerovės teorines žinias, ugdyti gebėjimus suprasti socialinės politikos ir gerovės europinę dimensiją, susipažindinti su Lietuvos, Austrijos ir Suomijos darbo ir socialinės apsaugos sistemų svarbiausiais aspektais bei modeliais, plėsti žinias apie bendrąsias teorines ir metodologines šiuolaikinės sociologijos nuostatas. Programoje naudojami tradiciniai ir aktyvūs mokymosi metodai, organizuojami vizitai į praktikos institucijas.

Dėstytojų parengta mokomoji medžiaga, studentų individualūs darbai bus skelbiami Moodle aplinkoje.

Daugiau apie jungtinę tarptautinės magistrantūros studijų programą „Lyginamoji socialinė politika ir gerovė“ galima pasiskaityti čia.

Įvadinių paskaitų tvarkaraštį rasite čia.