Renginiai ir įvykiai

2014-09-03 14:06:00

Universiteto Metų apdovanojimų laimėtojai!

dsc4441

Rugsėjo 1 d. iškilmingo Senato posėdžio metu pagerbti 2013/2014 studijų Metų apdovanojimus pelnę Mykolo Romerio universiteto akademinės bendruomenės nariai.

Metų apdovanojimai skiriami vadovaujantis Rektoriaus įsakymu „ Dėl Mykolo Romerio universiteto garbės vardų, apdovanojimų suteikimo ir pagerbimo tvarkos patvirtinimo “. Nominacijas ir kandidatus į Metų apdovanojimus galėjo siūlyti fakultetų dekanai (instituto direktoriai) arba 10 bendruomenės narių.

Sulaukusi virš 35 nominacijų pasiūlymų jas atrinko Metų apdovanojimų komisija, tarptautinė Universiteto bendruomenė buvo kviečiama balsuoti dėl kandidatų. Su balsavimo rezultatais lietuvių kalba galima susipažinti čia, anglų – čia.

Metų apdovanojimo komisija, atsižvelgusi į balsavimo rezultatus, atrinko 25 nominacijas ir nusprendė dėl 2013/2014 studijų Metų apdovanojimų.

Mykolo Romerio universiteto Metų geriausieji:

1. Metų studentas – Deimantė Budriūnaitė, Politikos ir vadybos fakulteto Viešojo administravimo nuolatinių studijų IV kurso studentė.

Už išskirtinį pažangumą ir studento vardo puoselėjimą.

2. Aktyviausias metų studentas užsienietis - Renato Haxhari, MRU Erasmus mainų studentas.

Už aktyvią pagalbą visuose Erasmus renginiuose, MRU atstovavimą Europos dienoje.

3. Metų savanoris-studentas – Šarūnas Grigaliūnas, Socialinių technologijų fakulteto NTT programos studentas.

Už iniciatyvą ir atliktus savanorio darbus.

4. Geriausi metų dėstytojai:

- prof. dr. Vytautas Sinkevičius, Teisės fakulteto Konstitucinės ir administracinės teisės instituto profesorius.

Už begalinę studentų bei kolegų pagarbą, išskirtines konstitucinės teisės paskaitas ir unikalią kompetenciją.

- doc. dr. Ramūnas Vanagas, Politikos ir vadybos fakulteto Vadybos instituto docentas.

Už įdomias paskaitas įtraukiant studentus į aktyvias diskusijas.

5. Kūrybingiausias elektroninių studijų dėstytojas – prof. dr. Gintaras Aleknonis, Politikos ir vadybos fakulteto Politikos mokslų instituto profesorius.

Už specialiai nuotolinėm studijom nufilmuotą išskirtinių paskaitų ciklą.

6. Metų dėstytojas užsienietis - Kristina Dawn Schimmels, Politikos ir vadybos fakulteto Filosofijos ir humanistikos instituto lektorė.

Už savanoriškas anglų kalbos paskaitas MRU darbuotojams ir visuomeninę veiklą.

7. Metų vadybininkas – Eglė Radzevičiūtė, Teisės fakulteto Studentų skyriaus vyresnioji metodininkė.

Už begalinę studentų pagarbą ir atsidavimą darbui.

8. Metų sveikuolis – Rugilė Jazbutytė, Teisės fakulteto vyriausioji vadybininkė.

Už sveikos gyvensenos koordinavimą ir sveiko gyvenimo būdo propagavimą vedant jogos užsiėmimus MRU darbuotojams, vegetarinio maitinimo patiekalų pristatymą.

9. Metų sportiškiausias darbuotojas – Ryšard Gotovt, Ūkio tarnybos Gerbūvio skyriaus ūkvedys (rūmų valdytojas).

Už MRU darbuotojų ir alumnų įvairių sporto komandų organizavimą, aktyvų bendradarbiavimą su Sveikatos ir sporto centru.

10. Metų sportiškiausias dėstytojas – dr. Vytautas Azbainis, Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto Ekonomikos ir verslo instituto lektorius, MRU Olimpinės dienos daugelio rungčių čempionas.

11. Metų savanoris-darbuotojas – Juozas Valčiukas, Teisės fakulteto Teisės filosofijos ir istorijos katedros asistentas.

Už išskirtinius ir gausius savanorio darbus.

12. Aktyviausias studentų mokslinės sekcijos vadovas - doc. dr. Janina Balsienė, Teisės fakulteto Teisės filosofijos ir istorijos katedros docentė.

Už ilgametį vadovavimą Bioteisės mokslinei sekcijai ir nuolatos organizuojamus bioteisės mokslinės sekcijos renginius, kurie tampa viešomis paskaitomis bendruomenei.

13. Tarptautiškiausias mokslininkas - prof. dr. Mindaugas Kiškis, Socialinių technologijų fakulteto Skaitmeninių technologijų instituto profesorius.

Už nuolatinę ir aktyvią tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo plėtrą.

14. Metų kuratorius - Kristina Gedgaudaitė, Politikos ir vadybos fakulteto Filosofijos ir humanistikos instituto lektorė.

Už Jaunojo filologo akademijos ir kitų įvairių svarbių renginių kuravimą.

15. Metų šeima – Socialinių technologijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto docento dr. Justino Sadausko šeima.

Už gražios bei gausios lietuviškos šeimos tradicijų puoselėjimą ir jaunos kartos visapusišką ugdymą.

16. Patraukliausia vasaros mokykla - Tarptautinė žmogaus teisių vasaros mokykla.

Už išsamų tarptautinės žmogaus teisių apsaugos standartų pristatymą, supažindinimą su jų praktiniu įgyvendinimu, institucijomis, padedančiomis užtikrinti žmogaus teises bei kovojančiomis su jų pažeidimais.

17. Metų iniciatyva - MRU studentų organizacijų atstovų pasirašyta Akademinio sąžiningumo deklaracija.

18. Metų studentų renginys - Erasmus Got Talent, multi kultūrinis, vienijantis daugybės tautybių žmones, daug dėmesio susilaukiantis, tradicinis metų renginys.

19. Brandžiausia mokslo studija – „LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIS KODEKSAS: PIRMIEJI DEŠIMT GALIOJIMO METŲ“. Mokslinis redaktorius - Gediminas Sagatys.

20. Reikšmingiausias vadovėlis – „Mediacija“. Autoriai: Natalija Kaminskienė, Daiva Račelytė, Agnė Tvaronavičienė, Renata Mienkowska-Norkienė, Eglė Atutienė, Gerda Štaraitė-Barsulienė, Ieva Saudargaitė, Rokas Uscila, Aurimas Banys, Egidijus Langys, Vidas Pečkys, Edvardas Špokas, Gražina Čiuladienė, Gintaras Aleknonis.

21. Metų leidinys - LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA. Vertimai į trylika kalbų.

22. Novatoriškiausia disertacija – dr. Vaida Servetkienė, Gyvenimo kokybės daugiadimensinis vertinimas, identifikuojant kritines sritis.

Už disciplinuotą mokslinę mąstyseną, išaiškintus naujus gyvenimo kokybės kritinių sričių aspektus.

23. Novatoriškiausias magistro baigiamasis darbas - Elektroninio verslo vadybos magistrė Gintarė Gulevičiūtė, „E. verslo kokybinių kriterijų kūrimas ir taikymas: pasaulinė rinkos analizė“, gavęs aukščiausią įvertinimą, ir pripažintas socialinio partnerio „Aiva sistema“ kaip geriausias darbas.

24. Sėkmingiausias tarptautinis projektas - Erasmus Mundus partnerystė Baltarusijai, Ukrainai ir Moldavijai, projekto vadovė Audra Dargytė-Burokienė.

25. Reikšmingiausias nacionalinis mokslo projektas - Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybės matavimo rodiklių sistemos ir vertinimo modelio sukūrimas. Vadovė: prof. dr. Ona Gražina Rakauskienė.

Dėkojame visiems, aktyviai dalyvavusiems nominacijų ir kandidatų rinkimuose, didžiuojamės visais į nominacijas pasiūlytais gražiais prasmingais darbais bei akademinės bendruomenės nariais ir sveikiname Metų apdovanojimų laimėtojus!

Metų apdovanojimai Mykolo Romerio universitete paskelbti antrą kartą, su 2012/2013 studijų metų laimėtojais galima susipažinti čia.
Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko