Skelbiame

2014-06-04 08:21:00

Docento A Jakubausko kūrybos vakaras Vilniaus rotušėje

img9764

Gegužės 12 d. Vilniaus rotušėje vyko doc. dr. Ado Jakubausko kūrybos vakaras, kur buvo pristatytas antrasis Politikos ir vadybos fakulteto docento poezijos rinkinys - „Būties fugos akordai“.

Sveikiname docentą A. Jakubauską ir linkime kūrybinės, pedagoginės bei mokslinės sėkmės.

Lietuvos žurnalistų sąjungos narys Galim Sitdykov apie A. Jakubauską ir renginį:

„Adas Jakubauskas gimė 1964 m. rugpjūčio 19 d. Alytaus rajone, Butrimonyse, viename centrų, kuriame sutelktai gyvena Lietuvos totoriai.

Poezijos knygos autorius aktyviai dalyvavo Lietuvos totorių visuomeninėje veikloje nuo pat Lietuvos Atgimimo pradžios, 2003 m. buvo išrinktas Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininku, 2012 m. paskirtas Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko visuomeniniu konsultantu tautinių mažumų klausimais. Ilgus metus yra Krymo totorių Medžliso (tautinio parlamento) atstovas Lietuvoje. 2007 m. dalyvavo pirmame tarptautiniame totorių mokslininkų Forume Kazanėje, tapo prie Tatarstano Respublikos Mokslų akademijos įsteigtos totorių mokslininkų koordinacinės tarybos nariu.

Adas Jakubauskas nuo mokyklos suolo domėjosi literatūra, bandė eiliuoti. Įdomu, kad mokydamasis lietuviškoje mokykloje, jis susižavėjo rusų poezija, didelį įspūdį jam paliko A. Bloko, S. Jesenino eilės, o vėlesniais metais ir Rytų poezijos vertimai. Susidomėjimas rusų literatūra atvedė į Vilniaus Edukologijos universitetą (anksčiau Vilniaus pedagoginį institutą) Rusų filologijos fakultetą, kurį pabaigė 1993 m. 1992 m. išėjo pirmasis Ado Jakubausko poezijos rinkinys „Kelio pradžia“. Paskesniais metais jis didesnę laiko dalį skyrė mokslinei veiklai, Poznanės A. Mickevičiaus universiteto Politikos mokslų fakultete apgynė humanitarinių (Lietuvoje – socialinių) mokslų daktaro disertaciją, šiuo metu dėsto politikos mokslus Mykolo Romerio universitete, yra šio universiteto docentas.

Adas Jakubauskas – Lietuvos žurnalistų sąjungos, Tarptautinės rašytojų ir publicistų asociacijos, G. Deržavino rusų literatūrinio klubo narys. Jis vienas iš laikraščio „Lietuvos totoriai“ įkūrėjų, dokumentinio filmo „Murzų ainiai Lietuvos žemėje...“ (2005) scenarijaus bendraautorius, Kauno literatūros almanachų dalyvis (2008, 2010, 2013), knygos „Lietuvos totoriai istorijoje ir kultūroje“ ( 2009, 2012) bendraautorius. Taip pat daugelio mokslinių ir publicistinių straipsnių, išleistų Lietuvoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Baltarusijoje ir kt. šalyse, autorius.

Vilniaus rotušėje Ado Jakubausko poezijos rinkinio pristatymas prasidėjo taikliais skulptoriaus ir dramaturgo Aleksandro Gladkich žodžiais: „Ado Jakubausko poezijos knygos gimimas – tai dėsningas atsitiktinumas. Didžiulis jo asmenybės lyrinis pradas negalėjo neišsiveržti išorėn kaip fontanas, apdovanojęs aplinkinius ritmo šviežumu, jausmų vaivorykšte bei dvasios šviesa.“ Ir pacitavo autoriaus eiles: „Šėlo plėtėsi gaisras. / Ar ne mano dvasia tai, / Ryškiomis liepsnomis dega?“ Ado Jakubausko poezijos knygos pristatymas tapo tikru muzikiniu literatūriniu pasirodymu, kurį parengė ir puikiai atliko talentingi žmonės. Programoje skambėjo kompozitorės, konkurso Prancūzijoje diplomantės Lidijos Koroliovos vokaliniai kūriniai Ado Jakubausko eilėms, kuriuos puikiai atliko solinio dainavimo tarptautinių konkursų laureatė Natalja Krauter (sopranas), Lietuvos operos ir baleto teatro solistas Arūnas Malikėnas (baritonas), solistams akomponavo kompozitorė L. Koroliova (klavinova) ir tarptautinio konkurso Italijoje laureatė Marija Berezina (smuikas). Programą vedė ir eiles iš knygos „Būties fugos akordai“ skaitė Lietuvos rusų dramos teatro aktorius Jurijus Ščuckis. Žiūrovams patiko ir skambanti muzika, ir skaitomos eilės. Dalis eilėraščių rinkinyje yra lietuvių kalba. Juos išvertė poetas Jonas Strielkūnas. Eilėraščius lietuvių kalba perskaitė Adas Jakubauskas. Rinkinys baigiasi prozos etiudais, kuriuose autorius stengiasi perteikti sunkų kūrybos džiaugsmą, o taip pat pasinėrimą į praeities atmintį. Poeto eilėraščiai įvairūs tematika ir emocinėmis nuotaikomis, vis tik knygoje pagrindinę dalį sudaro poema „Keismant daina“, kurioje atskleista Krymo totorių likimo tragedija, jų kova už savo žemę, kultūrą, dvasinius klodus, su kuriais autorius jaučia genetinę giminystę.

Vakaro dalyviams įspūdį padarė skulptoriaus Aleksandro Gladkich paroda „ F. Šopeno mūzos“ , tai lyg sąskambis su Ado Jakubausko poezija. Eilėraštyje, skirtame F. Šopenui, poetas tiksliai perteikė muzikos emocijas,paties kompozitoriaus apibūdintą vienu žodžiu “apgailestavimas“. Prezentacija vyko perpildytoje Vilniaus Rotušės salėje. Joje dalyvavo miesto literatūrinių klubų, tautinių bendrijų atstovai, aukštųjų mokyklų dėstytojai bei visuomenės veikėjai. Knygos pristatyme dalyvavo Turkijos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje Akin Algan, Azerbaidžano Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje Chasan Mammadzad“.