Renginiai ir įvykiai

2014-05-26 15:44:00

SKVC ekspertų grupės vizitas MRU

mru

Birželio 3 d. Mykolo Romerio universitete vyko Studijų kokybės vertinimo centro ekspertų grupės vizitas dėl MRU ketinamų vykdyti Politikos mokslų krypties studijų programų išorinio vertinimo.

Vertinamos studijų programos:
• Tarptautinė politika ir diplomatija (II pakopa);
• Europos Sąjungos politikos ir projektų vadyba (angl. European Union Policies and Project Management, jungtinė studijų programa su Lillio 2 universitetu, Prancūzija, II pakopa).

Vizito metu vyko susitikimai su aukštosios mokyklos administracija, studijų programos aprašo rengėjais, numatomais programos dėstytojais, socialiniais partneriais, ekspertai bus supažindinami su auditorijomis, bibliotekomis ir kita materialiąja baze.

Darbotvarkė pateikta čia.