Renginiai ir įvykiai

2014-05-26 13:26:00

Mokslo kavinės renginys MRU „Socialinės pedagoginės pagalbos modeliavimas: institucinis ir tarpinstitucinis lygmuo“

mru

Birželio 26 d. Mykolo Romerio universitete vyko mokslo kavinės renginys „Socialinės pedagoginės pagalbos modeliavimas: institucinis ir tarpinstitucinis lygmuo“.

Pranešėjos: MRU Socialinių technologijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto profesorė dr. Valdonė Indrašienė ir docentė dr. Odeta Merfeldaitė.

Šiandieninėje visuomenėje, patiriančioje globalizacijos procesų pasekmes, vaikų ir jaunimo problemos tampa vis sudėtingesnės, todėl joms spręsti nebeužtenka vien mokyklos specialistų ir mokytojų pastangų. Kiekviena ugdymo institucija turi surasti priemonių ir būdų, kaip mobilizuoti organizacijos narių energiją ir jų potencinius pajėgumus tam, kad būtų pasiektas pagrindinis tikslas – užtikrintos mokymo ir mokymosi sąlygos, įgalinančios įgyti kompetencijų ir gebėjimų spręsti problemas bei priimti sprendimus. Tai reiškia, jog į vaikų socializacijos procesą turi būti įtraukti mokinių tėvai, socialinę pedagoginę pagalbą teikiančios institucijos, galinčios padėti užtikrinti kokybiškos socialinės pedagoginės psichologinės pagalbos teikimą bei kitos šiuo procesu suinteresuotos institucijos.

Pristatymo metu buvo apibendrinti 2012 - 2014 metais bendrojo lavinimo mokyklose (nacionaliniu lygmeniu) įgyvendinto institucinių ir tarpinstitucinių pagalbos tinklų modelio rezultatai. Pristatymo metu remiantis pedagogų refleksijomis, mokinių dienoraščių rezultatais buvo analizuojami per dvejus metus įvykę pokyčiai mokyklų bendruomenėse.

Renginys vykdomas pagal Universiteto mokslo programą „Gyvenimo kokybės gerinimas ir užimtumo galimybių didinimas“.


Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko