Renginiai ir įvykiai

2014-05-26 13:24:00

Mokslo kavinės renginys MRU „Darbuotojų ir darbdavių sutartinė teisėkūra – efektyvaus darbo santykių reguliavimo prielaida“

mru

Gegužės 29 d. Mykolo Romerio universitete vyko mokslo kavinės renginys „Darbuotojų ir darbdavių sutartinė teisėkūra – efektyvaus darbo santykių reguliavimo prielaida“.

Pranešėjas – MRU Teisės fakulteto Verslo teisės katedros docentas dr. Rytis Krasauskas.

Skandinavijos ir kitose „gerovės valstybėse“ galiojantys darbo santykių teisinio reguliavimo modeliai daugiausia grindžiami ne valstybiniu, o kolektyviniu sutartiniu teisiniu reguliavimu. Vienas esminių tokio reguliavimo požymių – šiuose santykiuose dalyvaujančių šalių (socialinių partnerių) aktyvus įtraukimas (įsitraukimas) į teisės normų kūrimo, kilusių darbo ginčų nagrinėjimo, visuomeninių santykių monitoringo procesus.

Darbo santykių savireguliacija (žinoma, jeigu ji nėra reta išimtis) sudaromos prielaidos veiksmingai suderinti neretai savo prigimtimi antagonistinius darbuotojų ir darbdavių interesus, pasiekti tvarų, tačiau kartu atliepiantį į dinamiškai besivystančius darbo santykius, kompromisą. Kartu tai tampa socialinės inžinerijos priemone – būdu skatinti pilietinės visuomenės formavimąsi bei vystymąsi, darbo santykių lankstumą ir kt.

Renginyje buvo pristatyta Lietuvoje šiuo metu susiklosčiusi situacija darbo santykius reguliuojant kolektyvinėmis sutartimis. Taip pat buvo ieškoma atsakymų, kodėl pas mus neveikia kolektyviniu veikimu grindžiami darbo santykių teisinio reguliavimo mechanizmai, kodėl neprigyja tai, kas daugelyje senas demokratines tradicijas turinčiose valstybėse yra savaime suprantama. Nustačius priežastis, buvo ieškoma būdų, kaip šalinti kliūtis, trukdančias išnaudoti visas kolektyvinio teisinio darbo santykių reguliavimo galimybes.

Renginys vykdomas pagal Universiteto mokslo programą „Gyvenimo kokybės gerinimas ir užimtumo galimybių didinimas“.


Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko