Renginiai ir įvykiai

2014-05-16 13:34:00

SKVC ekspertų grupės vizitas MRU

mru

Gegužės 27 d. Mykolo Romerio universitete vyko Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) ekspertų grupės vizitas dėl MRU ketinamos vykdyti magistrantūros studijų programos Dalykinė anglų kalba ir verslas išorinio vertinimo.

Vizito metu vyko susitikimai su aukštosios mokyklos administracija, studijų programos aprašo rengėjais, numatomais programos dėstytojais, socialiniais partneriais, ekspertai buvo supažindinami su auditorijomis, bibliotekomis ir kita materialiąja baze.

Vizito darbotvarkė pateikta čia.