Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2014-06-27 13:55:00

Sveikiname

dsc8707

Feliksą Miliutį (Teisės fakultetas, Verslo teisės katedra) 2014 m. birželio 26 d. Mykolo Romerio universitete  apsigynusį disertaciją "Privalomo akcijų pardavimo teisinis reguliavimas akcininko teisių užtikrinimo efektyvumo požiūriu" (Teisė, 01 S).


PRIVALOMO AKCIJŲ PARDAVIMO TEISINIS REGULIAVIMAS AKCININKO TEISIŲ UŽTIKRINIMO EFEKTYVUMO POŽIŪRIU

Šiame darbe, kuris
gali būti įvardijamas kaip lyginamasis-teisinis kokybinis tyrimas, nagrinėjamas Jungtinėse Amerikos Valstijose, Europos Sąjungoje ir Lietuvos Respublikoje susiklostęs privalomo akcijų pardavimo teisinis reguliavimas. Darbu siekiama nustatyti privalomo akcijų pardavimo (pirkimo) teisinį reguliavimą bei jį įvertinti akcininko teisių užtikrinimo efektyvumo požiūriu identifikuojant pagrindines praktikoje bei teorijoje kylančias problemas. Darbe pristatomu tyrimu siekiama įvertinti privalomo akcijų pardavimo teisinį reguliavimą ne tik mažumos akcininkų, bet ir didžiojo akcininko teisių užtikrinimo efektyvumo aspektu. Tai daroma analizuojant ne tik privalomo akcijų pardavimo instituto tikslus, bet ir šiam institutui būdingas suderinamumo su nuosavybės teisės apsauga, teisingos kainos užtikrinimo bei kitas problemas


LEGAL REGULATION OF SQUEEZE-OUT WITH REGARD TO THE EFFECTIVE PROTECTION OF SHAREHOLDER‘S RIGHTS

 

This work, which could be defined as a comparative-legal qualitative study, analyses legal regulation of squeeze-out existent in United States of America, European Union and the Republic of Lithuania. This research aims at determining legal regulation of squeeze-out (sell-out) and to evaluate it with regard to the effective protection of shareholder’s rights by at the same time identifying main practical and theoretical problems. The research presented in this work is aimed at evaluating legal regulation of squeeze-out not only with regard to the effective protection of minority shareholders’ rights but with regard to the effective protection of majority shareholder’s rights as well. It is done not only by analyzing aims of the squeeze-out institute but also the major problems inherent to this legal institute such as compatibility with the protection of private property, determination of fair squeeze-out compensation etc.