Renginiai ir įvykiai

2014-03-25 13:45:00

Tarp Gabrielės Petkevičaitės – Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatų – prof. dr. V. Sinkevičius

mru

Kovo 30 d. Panevėžyje, Juozo Miltinio dramos teatre, vyko Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalių „Tarnaukite Lietuvai“ įteikimo ceremonija, kurioje dalyvavo ir vienas iš laureatų – Mykolo Romerio universiteto prof. dr. Vytautas Sinkevičius.

2014 metų Gabrielės Petkevičaitės – Bitės atminimo medaliui „Tarnaukite Lietuvai“ buvo pateiktos kandidatūros šioms nominacijoms gauti: už pilietinę iniciatyvą valstybės stiprinimo labui – 27 kandidatūros; už filantropinę veiklą, ypač jaunųjų kūrėjų skatinimą ir rėmimą – 8 kandidatūros; už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje – 14 kandidatūrų; už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą ir skleidimą – 6 kandidatūros; už visuomeniškai aktualią publicistiką – 8 kandidatūros.

Džiugu minėti, kad kategorijoje ,,už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą ir skleidimą“ laureatu išrinktas Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Konstitucinės ir administracinės teisės instituto profesorius dr. Vytautas Sinkevičius.

Kandidatūras atminimo medaliui svarstė Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio patvirtinta Gabrielės Petkevičaitės – Bitės atminimo medalio ,,Tarnaukite Lietuvai“ kandidatų vertinimo komisija. Atminimo medalius laureatams įteiks Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė.

Sveikiname garbingos nominacijos laureatą profesorių dr. Vytautą Sinkevičių!