Renginiai ir įvykiai

2014-03-19 09:25:00

MRUSA perrinko prezidentą ir pasirašė Akademinio sąžiningumo deklaraciją

dsc7538

Kovo 20 d. vyko Mykolo Romerio universiteto Studentų atstovybės (MRUSA) Visuotins narių susirinkimas, kurio metu MRUSA nariai atrani kadencijai prezidentu išrinko Luką Borusevičių.

Susirinkimo metu patvirtos Prezidento ir kitų valdymo organų ataskaitos, išrinkta Valdybą bei Kontrolės komisiją. MRUSA vadovai pasirašė Akademinio sąžiningumo deklaraciją.

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖS AKADEMINIO SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

2014-03-20

Įvertindamas(-a), tai kad akademinis nesąžiningumas:

- pažeidžia aukštosios mokyklos dokumentus, reglamentuojančius studijų procesą, sąžiningos konkurencijos principą ir prieštarauja Mykolo Romerio universiteto tikslams ir vertybėms;

- diskredituoja aukštąjį mokslą ir turi tiesioginę neigiamą įtaką studijų kokybei;

- skatina visuomenės ydų, tokių kaip korupcija toleravimą bei klestėjimą, ir lieka elgesio norma baigus aukštąją mokyklą.

Ir suprasdamas(-a), kad:

- studentų atstovybė turi imtis iniciatyvos ir prisiimti atsakomybę už šios problemos sprendimą;

- studentų atstovybės ir mano, kaip jos nario(-ės), apsisprendimas besąlygiškai laikytis akademinio sąžiningumo principų ir taisyklių yra būtinas atstovybei siekiant sumažinti šios problemos paplitimą.

Pasirašydamas(-a) šią deklaraciją įsipareigoju:

- atsakingai žvelgti į savo, kaip studento(-ės) pareigas ir sąžiningai jas vykdyti;

- būdamas studentų atstovybės, nariu turiu rodyti pavyzdį kitiems akademinės bendruomenės nariams ir netoleruoti akademinio nesąžiningumo atvejų bei vykdysiu savo pareigą tokius atvejus atskleisti;

- aktyviais veiksmais prisidėsiu prie sąžiningos aplinkos Mykolo Romerio universitete kūrimo ir puoselėjimo.Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko