Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2014-02-15 10:18:00

Sveikiname

dsc4402 Liną Jasutienę (Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas, Ekonomikos ir verslo institutas) 2014 m. vasario 14 d. Mykolo Romerio universitete  apsigynusią disertaciją "Vežimo organizavimo sutartys vežant krovinius jūrų transportu: teisinio reguliavimo ypatumai" (Teisė, 01 S).

VEŽIMO ORGANIZAVIMO SUTARTYS VEŽANT KROVINIUS JŪRŲ TRANSPORTU: TEISINIO REGULIAVIMO YPATUMAI


Disertacijoje nagrinėjamos  ir įvertintinamos vežimo organizavimo sutartis vežant krovinius linijiniu jūrų transportu ir šių sutarčių teisinio reguliavimo ypatumai. Šiandien egzistuojantis teisinis režimas pasižymi imperatyviu teisiniu reguliavimu sudarant standartines krovinių vežimo linijiniu jūrų transportu sutartis. Sutarties laisvė krovinių vežimo linijiniu jūrų transportu versle yra ribojama tarptautinių konvencijų ir nacionalinių teisės aktų, tačiau pagrįstai reikalinga XXI amžiaus tarptautinės prekybos versle, ypač tęstinio bendradarbiavimo tarp krovinio vežėjo ir siuntėjo srityje.  Tyrimo objektas susiaurinamas iki vežimo organizavimo sutarčių analizės per skiriamąjį šio  subinstituto požymį – sutarties laisvės principą. Disertacijoje konceptualiai įvertintos ne tik šiuo metu galiojančios konvencijos, bet ir  Roterdamo taisyklės. Disertacijoje atsakyta į klausimą, ar novatoriškas Roterdamo taisyklių teisinis reguliavimas nepažeis mažų ir vidutinio dydžio krovinio siuntėjų interesų, ar dėl leidžiamos sutarties laisvės bus užtikrinama protinga pusiausvyra tarp vežimo organizavimo sutarties šalių.

VOLUME CONTRACTS FOR CARRIAGE OF GOODS BY SEA: THE PECULIARITIES OF LEGAL REGULATION


The dissertation aims at analyzing volume contracts for carriage of goods by sea and its legal regulation peculiarities. Today, the existing legal regime has been based on imperative norms when making standard agreements for carriage of goods by sea in liner shipping. Freedom of contract in  carriage of goods by sea in liner shipping industry  is rather limited by international and national legal acts however it is undoubtedly needed in the international trade of the XXI st. century in general and in the field of continuous cooperation between shipper and carrier.  Research object of the dissertation has been narrowed down to the analysis of volume contracts through the distinctive attribute of this sub-institute – the principle of freedom of contract. A heavy emphasis has been placed on the analysis of the existing international and national legal acts governing linear transport in order to assess the incompatibility of it and to search for innovative legal solutions with a  focuse on the conceptual assessment of the Rotterdam Rules It allowed to assessing whether the newly negotiated and innovative legal regulations would not violate the interests of small and medium shippers and whether the freedom of contract would ensure a stable equilibrium between volume contract parties.