Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2014-01-31 16:12:00

Sveikiname

image001

Vytautą Azbainį (Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas, Ekonomikos ir verslo institutas) 2014 m. sausio 30 d. Mykolo Romerio universitete apsigynusį disertaciją "Nekilnojamojo turto rinkos ciklų valdymo vertinimas ir modeliavimas" (Vadyba ir administravimas, 03 S).

NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS CIKLŲ VALDYMO VERTINIMAS IR MODELIAVIMAS

Nekilnojamasis turtas yra pagrindas, be kurio negali egzistuoti nė viena išsivysčiusi visuomenė ir valstybė. Nekilnojamojo turto rinkos ciklų sukeliami neigiami padariniai nesuvaldomi ir nėra būdų, leidžiančių greitai atsigauti po patiriamo sektoriaus nuosmukio. Nekilnojamojo turto rinkos ciklų valdymo modelis padėtų išvengti nekilnojamojo turto rinkos ciklų ir užtikrintų stabilią šio sektoriaus plėtrą. Šio darbo metu siekiama sužinoti ar įmanoma sumažinti nekilnojamojo turto rinkos ciklinį svyravimą, bei kas ir kaip galėtų suvaldyti nekilnojamojo turto rinkos ciklus. Šio darbo tikslas yra sukurti nekilnojamojo turto rinkos ciklų valdymo modelį, kuris leistų jį įvertinti ir valdyti siekiant patenkinti ekonominius ir socialinius valstybės, visuomenės ir nekilnojamojo turto vartotojų interesus. Darbo metu buvo analizuojami nekilnojamojo turto rinkos ciklai ir buvo sukurtas konceptualus nekilnojamojo turto rinkos ciklų valdymo modelis, kuris buvo patikrintas taikant Lietuvos nekilnojamojo turto rinkos duomenis. Sukurtas modelis parodo, kad valstybė savo aktyviais veiksmais turi didelį poveikį nekilnojamojo turto rinkai, ir sistemiškai naudojant tuos veiksmus galima sumažinti nekilnojamojo turto rinkos ciklinį svyravimą.

EVALUATION AND MODELLING OF THE CONTROL OF REAL ESTATE MARKET CYCLES

Real estate is the foundation without which none of developed societies and states can exist. Negative effects caused by real estate market cycles are beyond control, and there is no means of recovering quickly from downturn experienced by a sector. The model of the control of real estate market cycles would help to prevent real estate market cycles and would ensure stable development of this sector. The paper aims at finding out whether it is possible to reduce cyclic fluctuations of real estate market, what could control real estate market cycles and how to do that. The aim of the paper is to develop a model of the control of real estate market cycles, which would allow evaluating and controlling it in order to meet economical and social interests of the state, society and real estate consumers. In the research, real estate market cycles were analysed and a conceptual model of the control of real estate market cycles, which was tested applying the Lithuanian real estate market data, was developed. The developed model shows that active actions of the state have significant influence on real estate market and systemic application of these actions can reduce cyclic fluctuations of real estate market.