Renginiai ir įvykiai

2013-12-09 16:20:00

MRU garbės daktaro regalijos buvo teikiamos PUA prezidentui profesoriui dr. D. A. Razak

image019

Gruodžio 5 d. Mykolo Romerio universiteto iškilmingo Senato posėdžio metu Universiteto garbės daktaro regalijos buvo teikiamos Pasaulio universitetų asociacijos (PUA)  prezidentui profesoriui Dzulkifli Abdul Razak.

MRU Garbės daktaro vardą prof. dr. Dzulkifli Abdul Razak Senatas nutarė suteikti už ypatingus nuopelnus plėtojant nepriklausomą ir demokratišką aukštąjį mokslą, puoselėjant tarptautiškumą, stiprinant humanistinę kultūrą ir laisvės, solidarumo ir žmogaus orumo principais paremtą universitetų bendradarbiavimą.

Prof. dr. Dzulkifli Abdul Razak MRU viešėjo 2010 m., tuomet eidamas Pasaulio universitetų asociacijos viceprezidento pareigas ir dalyvaudamas PUA rengtame Kongrese tema „Aukštojo mokslo etika ir vertybės globalizacijos eroje: iššūkis disciplinoms“. Kongreso metu MRU rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis ir prof. dr. Dzulkifli Abdul Razak, taip pat ir tuometinis Malaizijos universiteto prorektorius, pasirašė bendradarbiavimo sutartį tarp universitetų. Bendradarbiavimo sutartyje numatytas jungtinių studijų programų kūrimas, dalyvavimas bendruose moksliniuose tyrimuose, ES ar kitų tarptautinių organizacijų finansuojamuose projektuose ir programose, studentų, akademinio ir administracinio personalo mainai.

Prof. dr. Dzulkifli Abdul Razak šiuo metu yra 14-asis Pasaulio universitetų asociacijos (International Association of Universities) prezidentas, Malaizijos mokslų akademijos (The Academy of Sciences Malaysia), Pasaulio meno ir mokslo akademijos (World Academy of Art and Sciences), bei Malaizijos instituto (Malaysian Institute of Malaysia) narys.

Prof. dr. Dzulkifli Abdul Razak aktyviai dalyvauja tarptautinių organizacijų veikloje. Jis yra buvęs Pietryčių Azijos Aukštojo mokslo institucijų asociacijos prezidentas, dalyvavęs Azijos-Europos Švietimo patarėjų tarybos, Pasaulio mokslo ir meno akademijos, Britanijos sandraugos universitetų asociacijos veikloje. Be to, jis yra buvęs Pasaulio sveikatos organizacijos ekspertas narkotikų prevencijos politikos ir vadybos klausimais bei tabako produktų reguliavimo mokslinio komiteto narys.

Nacionaliniu lygiu prof. dr. Dzulkifli Abdul Razak vadovavo Malaizijos pramonės ir vyriausybės aukštųjų technologijų tarybai, buvo Nacionalinės ekonomikos patarėjų tarybos, Malaizijos inovacijų agentūros bei Informacinių technologijų tarybos narys. Jis taip pat vadovavo Malaizijos Sains ir Albukhary tarptautiniams universitetams.

Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko