Renginiai ir įvykiai

2013-11-11 16:19:00

Garbės daktaro regalijos įteiktos Dongseo universiteto rektoriui prof. dr. Jekuk Chang

image022 Lapkričio 11 d. Pietų Korėjos Dongseo universiteto rektoriui prof. dr. Jekuk Chang įteiktos Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaro regalijos.

Garbės daktaro regalijos įteiktos iškilmingo Senato posėdžio metu, prof. dr. J. Chang sveikino rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis, senato pirmininkas prof. dr. Vytautas Pakalniškis, senato nariai, akademinė MRU bendruomenė, Dongseo universiteto studentės, šiuo metu studijuojančios MRU. Šventę papuošė MRU mišraus choro atliekami kūriniai.

Savo kalboje Garbės daktaro regalijų įteikimo proga Dongseo universiteto rektorius dėkojo MRU akademinei bendruomenei už pasitikėjimą ir pabrėžė aukštųjų mokyklų vaidmenį suteikiant galimybes studentui atskleisti visus jo gebėjimus.  Prof. dr. J. Chang taip pat paskelbė apie 2 stipendijų skyrimą MRU studentams.

Garbės daktaro vardas Pietų Korėjos Dongseo Universiteto rektoriui prof. dr. Jekuk Chang suteiktas už nuopelnus puoselėjant globalią mokslo ir studijų erdvę, plėtojant tarpuniversitetinius ryšius, perkeliant pažangiąją akademinę patirtį ir rengiant bendras studijų programas, diegiant inovacijas ir skatinant mokslo – verslo partnerystę.

Prof. dr. Jekuk Chang studijavo politikos mokslus ir tarptautinius santykius Džordžo Vašingtono universitete (JAV), tarptautinę teisę ir tarptautinį verslą Sirakūzų universitete (JAV), 2001 m. įgijo Politikos mokslų daktaro laipsnį Tokijo Keio universitete (Japonija). Nuo 2003 m. prof. dr. Jekuk Chang dirbo Dongseo universiteto Japonijos studijų centro direktoriumi, vėliau Tarptautinių studijų skyriaus bei Tarptautinio bendradarbiavimo komiteto direktoriumi, universiteto prorektoriumi, o nuo 2011 m. - rektoriumi.

Prof. dr. Jekuk Chang taip pat aktyviai dalyvauja Pietų Korėjos Užsienio reikalų ir prekybos ministerijos mokslinių tyrimų veikloje, konsultuoja komercijos ir santykių su Japonija klausimais. 2010 m. prof. dr. Jekuk Chang apdovanotas Japonijos-Korėjos kultūros fondo, o 2012 m. – Konfucijaus instituto (Kinija) premijomis.