Renginiai ir įvykiai

2013-11-08 13:03:00

Mokslinė konferencija MRU ,,Teisės mokslo tyrimai ir jų sklaida. Pasitinkant 20-tąjį mokslo darbų leidinio ,,Jurisprudencija” jubiliejų”

mrukonferencija

Lapkričio 15 d. Mykolo Romerio universitete vyko mokslinė konferencija ,,Teisės mokslo tyrimai ir jų sklaida. Pasitinkant 20-tąjį mokslo darbų leidinio ,,Jurisprudencija” jubiliejų”.

Konferencijos metu buvo skaitomi pranešimai šiomis temomis:

• ,,Jurisprudencija XXI amžiuje: tendencijos bei perspektyvos" (doc. dr. Ernestas Spruogis, Teisės fakulteto Teisės filosofijos ir istorijos katedros docentas);
• „Skaitmeninių technologijų iššūkiai mokslo žurnalų leidybai“ (Eleonora Dagienė, Lietuvos mokslo periodikos asociacijos prezidentė);
• ,,Dvidešimties metų ,,Jurisprudencijos” kelias“ (prof. habil. dr. Mindaugas Maksimaitis, „Jurisprudencijos“ redaktorių kolegijos pirmininkas);
• ,,Jurisprudencija" kaip mokslo tyrimų metodologijos studijų šaltinis“ (doc. dr. Romas Prakapas, Socialinės politikos fakulteto Edukologijos instituto docentas).

Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko