Renginiai ir įvykiai

2013-10-23 08:42:00

MRU vyko išplėstinis EUA vadovų ir Lietuvos akademinės bendruomenės susitikimas

mrueua

Spalio 25 d. Mykolo Romerio universitete buvo organizuotas išplėstinis Europos universitetų asociacijos (EUA) Valdybos, Tarybos ir generalinių sekretorių bei Lietuvos akademinės bendruomenės susitikimas.

Europos universitetų asociacija, jungianti apie 850 Europos universitetų ir Europos šalių rektorių konferencijų bei būdama įtakingiausia organizacija Europos universitetinio aukštojo mokslo srityje, glaudžiai bendradarbiaujanti su Europos Komisija ir Europos Parlamentu, savo veiklą periodiškai koordinuoja per Statutinius Valdybos, Nacionalinių rektorių konferencijų generalinių sekretorių ir jungtinius EUA Tarybos posėdžius. Nuo 2012 m. šie posėdžiai tapo išvažiuojamaisiais. Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai proga EUA posėdžiai buvo surengti Vilniuje: spalio 24 d. Vilniaus universitete ir spalio 25 d. Mykolo Romerio universitete.

Juose buvo nagrinėjamos Europos universitetų aktualijos bei priimami sprendimai dėl Europos mastu vykdomų projektų, tarpkontinentinio bendradarbiavimo ir kt. Posėdžiuose šalia Europos lygmens klausimų buvo nagrinėjamos universitetinio aukštojo mokslo problemos, kurios yra ypač aktualios Lietuvos universitetams.

EUA Valdyba, generaliniai sekretoriai ir Taryba spalio 25 d. Mykolo Romerio universitete susitiko su Lietuvos akademine bendruomene bei universitetų veiklą reguliuojančių institucijų (ŠMM, LMT, SKVC, MITA, MOSTA ir kt.) vadovais bei atstovais. Susitikimų metu pasisaė Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministras, EUA prezidentė, Lietuvos bei Taivano rektorių konferencijų prezidentai, vyko diskusija tarp EUA vadovų ir kitų susitikimo dalyvių.