Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2013-12-14 09:32:00

Sveikiname

image001 Darių Butvilavičių (Teisės fakultetas, Konstitucinės ir administracinės teisės institutas) 2013 m. gruodžio 13 d. Mykolo Romerio universitete apsigynusį disertaciją "Konstitucijos pataisos" (Teisė, 01 S).

KONSTITUCIJOS PATAISOS

Disertacinio darbo tyrimo objektas – konstitucijos kaita, besireiškianti dviem esminiais teisiniais būdais (pavidalais): formaliuoju ir jurisprudenciniu. Pirmasis liečia konstitucinio reguliavimo pokyčius, įgyvendinamus pagal specialias konstitucijos keitimo procedūras ir eksplicitiškai atsispindinčius konstitucijos tekste. Antrasis – susijęs su evoliuciniu konstitucijos nuostatų interpretavimu, konstitucijos tekstui išliekant nepakitusiu. Disertacijoje ši problematika nagrinėjama mokslinės doktrinos, teisinio reguliavimo ir teisinės praktikos plotmėje.

AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION

The object of the doctoral dissertation is the change of the constitution manifesting itself in two essential legal ways (forms): the formal and the jurisprudential. The first one is related to the changes in constitutional regulation implemented following specific procedures for the change of the constitution and explicitly reflected in the text of the constitution, while the second one – to the evolutionary interpretation of constitutional provisions without changing the text. In the dissertation, this problem is approached from the legal doctrine, legal regulation and case-law perspectives.