Renginiai ir įvykiai

2013-10-09 21:29:00

MRU Socialinės politikos fakulteto mokslininkai kurs pedagogų rengimui skirtus modulius

mrumoduliai

Spalio 4 d. buvo pasirašyta paslaugų teikimo sutartis tarp Mykolo Romerio universiteto ir Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro.

Remiantis sutartimi, MRU edukologai ir psichologai (darbo grupės vadovė - prof. dr. Valdonė Indrašienė) iki 2015 m. įsipareigoja parengti, įteisinti, išbandyti ir virtualiai mokymosi aplinkai pritaikyti keturis pedagogų rengimo programos modulius ir jų medžiagos paketus.

Moduliai atspindės alternatyviojo ugdymo idėjas, į juos bus įtrauktos aktualios švietimo temos. Svarbu pažymėti tai, kad moduliai atlieps mokyklų, diegiančių tris skirtingus, inovatyvius ugdymo modelius, patirtį. Šie modeliai (komunikacinis modelis, tinklinio bendradarbiavimo modelis ir produktyviojo mokymosi modelis) išbandomi devyniose šalies mokyklose projekto „Alternatyvusis ugdymas“ metu.

Projektą vykdo Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, finansuojamas Europos Sąjungos socialinio fondo lėšomis.