Renginiai ir įvykiai

2013-10-01 13:15:00

MRU Socialinės politikos fakulteto „RESME“ projekto dalyviai vyko į Ispaniją

mruispanijoje

Rugsėjo 24–28 d. MRU Socialinės politikos fakulteto Socialinio darbo katedros doc. dr. Alina Petrauskienė ir asist. Monika Misiukaitė vyko į Mokymosi visą gyvenimą daugiašalio projekto susitikimą.

Daugiašalio projekto „Vaikų globos ir psichinės sveikatos priežiūros paslaugų sąveika Europoje“ („On the borderline between child care and mental health treatment in Europe“ - RESME) antrosios dalies partnerių susitikimas vyko Oviedo universitete, Oviedo, Ispanijoje. Pirmoji projekto dalis buvo įgyvendinama 2012 m. spalio 29-31 d. Mykolo Romerio universitete, Lietuvoje.

RESME – tai tarptautinis tarpdisciplininis mokslinis projektas, kurio tikslas – gerinti vaikų esančių institucinėje globoje socialinę ir psichinę gerovę. Projekto metu bus atliktas lyginamasis EU šalių tyrimas, kurio pagrindu sukurta tęstinio mokymosi programa socialinės ir psichinės sveikatos specialistams, pravesti mokymai kiekvienoje projekto partnerių šalyje, sukurtos konsultacinės grupės, organizuojami nacionaliniai seminarai ir tarptautinės konferencijos, skleidžiama gerosios praktikos patirtis suinteresuotoms šalims.