Renginiai ir įvykiai

2013-09-30 08:28:00

Popietė su Lidija Šimkute ir jos knyga MRU

image003

Rugsėjo 30 d. Mykolo Romerio universiteto bibliotekos Mažojoje skaitykloje vyko susitikimas su Australijos lietuve, poete, vertėja Lidija Šimkute.

Buvo kalbamasi apie naujausią jos eilėraščių rinktinę ,,Kažkas pasakyta = Something is Said“, kuri kai kam taps tikru atradimu.

Lidija Šimkutė gimė 1942 m. Krakių kaime netoli Mosėdžio, Žemaitijoje. Vaikystę praleido pabėgėlių stovyklose Vokietijoje. 1949 m. su tėvais atvyko į Australiją. Lietuvių kalbos žinias tobulino neakivaizdiniu būdu Vilniaus universitete ir Lietuvių kalbos institute Čikagoje. Poetė rašo lietuvių ir anglų kalbomis, jos kūryba publikuota ne tik Lietuvoje, bet ir Australijoje, JAV, kitose šalyse.

Dešimties knygų autorė yra apkeliavusi daugybę kraštų, susipažinusi su žymiausiais išeivijos kultūrininkais - Marija Gimbutiene, Gintautu Vėžiu, Henriku Nagiu, Alfonsu Nyka Niliūnu, Jurgiu Blekaičiu, Ale Rūta, Broniumi Raila, istoriku Vincu Trumpa, dailininkais Viktoru Petravičiumi, Vytautu Virkau, Zita Sodeikiene, skulptoriumi Vytautu Kašuba ir jo žmona, Jonu Meku.

Viešnią kalbino Saulius Norvaišas, eiles lietuvių ir anglų kalbomis skaitė autorė.