Renginiai ir įvykiai

2013-09-25 16:14:00

SSH konferencijoje priimta Vilniaus deklaracija

image019

Rugsėjo 23-24 d. Mykolo Romerio universitete vyko Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai tarptautinė konferencija "Socialinių ir humanitarinių mokslų horizontai", kurioje buvo priimta Vilniaus deklaracija.

Prieš Konferenciją vykusių konsultacijų su ES mokslininkais ir jos rezultatų pagrindu buvo parengtas apibendrinantis dokumentas, pavadintas Vilniaus deklaracija. Rugsėjo 24 d. Konferencijos pirmininkė Europos mokslo tarybos prezidentė prof. dr. Helga Nowotny MRU studijų prorektoriaus doc dr. Giedriaus Viliūno renginio dalyviams perskaitytą Deklaraciją įteikė LR švietimo ir mokslo ministrui Dainiui Pavalkiui. „Perduodu šią Deklaraciją jums socialinių ir humanitarinių mokslų bendruomenės, susirinkusios iš daugelį šalių, vardu. Prašyčiau, kad ją pasidalintumėte su Europos ministrų taryba, kuri rinksis gruodžio 3 d.“ – ministro prašė Europos mokslo tarybos prezidentė. D. Pavalkis Konferencijos dalyvius patikino taip ir padarysiąs.

Vilniaus deklaracija taip pat bus išplatinta Europos mokslo politikos institucijoms ir kitoms suinteresuotoms šalims.

Pateikiame Vilniaus deklaraciją:

Vilniaus Deklaracija – socialinių ir humanitarinių mokslų horizontai

Išmintingos investicijos į mokslinius tyrimus ir inovacijas yra labai svarbios šiandienos Europai, ir socialiniai ir humanitariniai mokslai (SHM) yra pasirengę prisidėti. Europos visuomenės tikisi, kad moksliniai tyrimai ir inovacijos taps pamatu ekonomikos ir gerovės augimui. „Horizontas 2020“ siekia įgyvendinti tarpdiscipliniškumą ir integruoti mokslines prieigas. Kad mokslas tarnautų visuomenei, būtina darni visų susijusių šalių partnerystė. Plati perspektyvų įvairovė padės pasiekti įžvalgų, kaip iš inovacijų gauti didžiausios naudos. Veiksmingas SHM integravimas reikalauja, kad jie būtų vertinami, praktikuojami ir studijuojami tiek pagal savo pačių dėsningumus, tiek drauge su kitų disciplinų prieigomis.

Socialinių ir humanitarinių mokslų integravimo vertė ir nauda

Europos socialiniai ir humanitariniai mokslai yra pasaulinio lygio, ypač dėl savo įvairovės. Jie yra nepakeičiami, siekiant suprasti mūsų visuomenes keičiančius žmogiškųjų vertybių, tapatumo ir pilietiškumo poslinkius. Jie aktyviai dalyvauja tiriant, modeliuojant ir įgyvendinant praktinius sprendimus, kuriais siekiama užtikrinti geresnį ir darnesnį demokratijos funkcionavimą. Jų integracija į „Horizontą 2020“ atveria unikalią galimybę išplėsti mūsų supratimą apie inovacijas ir geriau susieti mokslą su šiandienine visuomenės kaita.

  1. Inovacijos apima ne tik technologijų, bet ir organizacijų bei institucijų pokyčius. Jas skatina ne tik technologijų pažanga, bet ir visuomenės lūkesčiai, vertybės ir poreikiai. Plačios skalės žinių, gebėjimų, įgūdžių ir patirties, kuriuos jau sutelkė socialiniai ir humanitariniai mokslai, panaudojimas leis inovacijoms tapti neatskiriama visuomenės gyvenimo dalimi ir yra reikalingas įgyvendinti „Socialiniuose iššūkiuose“ suformuluotiems politikos tikslams.    
  2.  Norint sukurti stiprią demokratiją, būtina stiprinti visuomenės reflektyvius pajėgumus. Juos galima sustiprinti inovatyviais dalyvavimo būdais, Europos piliečius įgalinančiais veikti kaip rinkos vartotojus, kultūros kūrėjus, aplinkosaugos dalyvius ir (ar) Europos demokratijų rinkėjus.
  1. Politikos kūrimas ir mokslinių tyrimų politika turėtų daug naudos iš socialinių ir humanitarinių mokslų žinių ir metodologijų. Pastarosios atveria naujas visuomenės problemų suvokimo ir sprendimo perspektyvas. SHM gali būti priemonė, suartinanti visuomenės vertybes ir mokslo vertinimą.
  2. Išaugę iš vertingiausių Europos kultūros tradicijų, SHM vaidina esminį vaidmenį, iš naujo apibrėždami Europą ir didindami jos patrauklumą globaliame pasaulyje.
  3. Pliuralistinis SHM mąstymas taps itin vertingu ištekliumi visoms būsimų Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų sritims, jeigu bus tinkamai integruotas. „Horizontas 2020“ pirmą kartą teikia tokią galimybę.

Sėkmingo SHM integravimo į „Horizontą 2020“ sąlygos

6. Pripažinti žinių įvairovę: Pačių svarbiausių visuomenės iššūkių sprendimas reikalauja tinkamo SHM įtraukimo. Toks įtraukimas galimas tik abipusės intelektinės bei profesinės pagarbos ir tikros partnerystės pagrindu. Veiksminga integracija pareikalaus naujoviškų mokslinių tyrimų problemų apibrėžimo būdų ir tinkamo tarpdalykinių metodų bei teorinių prieigų derinio. SHM prieigos palengvina praktinius taikymus, kurie didina techninių sprendimų veiksmingumą.

7. Veiksmingai bendradarbiauti: Visų moksliniuose tyrimuose dalyvaujančių partnerių darbo sąlygos turi būti nuo pat pradžių gerai apgalvotos ir tinkamai suderintos, kad būtų užtikrintas veiksmingas tarpdiscipininis ir tarpsritinis mokslinis bendradarbiavimas. Šis suderinimas apima tiek adekvačius organizacinius ir infrastruktūrinius sprendimus, tiek pat ir ryšius su pilietinės visuomenės ir verslo suinteresuotosiomis šalimis. Kad šis tikslas būtų pasiektas, būtinos ir atitinkamos biudžeto nuostatos.

8. Plėtoti tarpdalykinį tyrėjų rengimą ir mokslinius tyrimus: SHM integracija su gamtos ir technikos mokslais turi prasidėti nuo prieigų derinimo magistrantūros studijose. Inovatyvios studijų programos skatina gilesnį įvairių disciplinų prieigų vertės ir jų sąsajų su realaus pasaulio problemomis supratimą.

9. Susieti socialines vertybes ir mokslinių tyrimų vertinimą: Politikos kūrėjai pagrįstai reikalauja, kad būtų įvertintas valstybės finansuojamų mokslinių tyrimų poveikis ir nauda visuomenei bei ekonomikai. Tikslus mokslinių tyrimų vertinimas, atsižvelgiantis į dalykinių ir tarpdalykinių požiūrių skalę, yra būtinas sprendžiant aktualiausius visuomenės iššūkius.

  Dermė su Vilniaus deklaracijos principais turi tapti SHM integracijos į „Horizontą 2020“ pagrindu.

Anglišką Vilniaus deklaracijos tekstą galima rasti Konferencijos tinklalapyje.