Renginiai ir įvykiai

2013-09-25 14:08:00

MRU vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Tarmės – Europos tautų kultūros paveldas“

mrutarptautinekonferencija

Rugsėjo 26 d. – 27 d. Mykolo Romerio universitete vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Tarmės – Europos tautų kultūros paveldas“.

Konferencija buvo skirta Tarmių metams paminėti, ją organizavo Humanitarinių mokslų institutas kartu su Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakultetu ir Lietuvių kalbos institutu.

Tarmių, kaip tautų aukščiausios kultūros formos (vertybės) tyrimas, sklaida, tarmių pokyčių analizė yra svarbi Lietuvos ir kitų šalių mokslui bei tautų humanitarinei kultūrai. Konferencijoje buvo aptariamos teorinės ir pragmatinės tarmėtyros problemos, nagrinėjami tarmių faktų kirčiavimo, fonetikos, morfologijos, leksikos ir sintaksės klausimai, iškeliama tarmės elementų svarba teksto stilistikai. Dėmesio sulaukė tarmės vartojimo ir kalbinių nuostatų problemos, požiūris į diglosiją, – tarmių funkcionavimas sociolingvistiniu aspektu. Buvo pranešimų, skirtų tarmių paribio ir dialektų interferencijos klausimams. Įvairių šalių dialektologai gvildeno tarmių problemas senuosiuose rašytiniuose paminkluose, dalijosi ilgamečio dialektologinio darbo patirtimi ir jo rezultatais.

Konferencijoje dalyvavo Latvijos, Lenkijos, Baltarusijos, Rusijos, Kazachstano ir Lietuvos mokslininkai – tarmių tyrėjai. Konferenciją remė Lietuvos mokslo taryba.

Išsamesnė informacija apie renginį buvo pateikiama konferencijos interneto svetainėje http://dialektologija.mruni.eu/ , renginio programą galite peržiūrėti čia.
Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko