Renginiai ir įvykiai

2013-09-19 11:50:00

MRU Senatas garbės daktaro vardus suteikė prof. D. A. Razak ir prof. dr. J. Chang

mrusenatas Rugsėjo 19 d. Mykolo Romerio universiteto Senatas nutarė suteikti Garbės daktaro vardą Pasaulio universitetų asociacijos prezidentui profesoriui Dzulkifli Abdul Razak bei Pietų Korėjos Dongseo universiteto rektoriui prof. dr. Jekuk Chang.

Garbės daktaro vardas prof. dr. Dzulkifli Abdul Razak suteiktas už ypatingus nuopelnus plėtojant nepriklausomą ir demokratišką aukštąjį mokslą, puoselėjant tarptautiškumą, stiprinant humanistinę kultūrą ir laisvės, solidarumo ir žmogaus orumo principais paremtą universitetų bendradarbiavimą.

Dr. Jekuk Chang garbės daktaro vardas suteiktas už siekį plėtoti ilgalaikį Mykolo Romerio universiteto ir Pietų Korėjos akademinės bendruomenės bendradarbiavimą, už pažangios akademinės patirties perkėlimą į Mykolo Romerio universitetą, bendrų studijų programų kūrimą bei mokslinių tyrimų plėtojimą diegiant naująsias technologijas

Naujai išrinktus garbės daktarus sieja glaudus ryšys su Mykolo Romerio universitetu. Prof. dr. Dzulkifli Abdul Razak, kaip Pasaulio universitetų asociacijos viceprezidentas, 2010 m. viešėjo MRU dalyvaudamas Pasaulio universitetų asociacijos rengiamame Kongrese tema „Aukštojo mokslo etika ir vertybės globalizacijos eroje: iššūkis disciplinoms“. Kongreso metu Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis ir Malaizijos universiteto prorektorius prof. dr. Dzulkifli Abdul Razak pasirašė bendradarbiavimo sutartį tarp universitetų. Bendradarbiavimo sutartyje numatytas jungtinių studijų programų kūrimas, dalyvavimas bendruose moksliniuose tyrimuose, ES ar kitų tarptautinių organizacijų finansuojamuose projektuose ir programose, studentų, akademinio ir administracinio personalo mainai.

Prof. dr. Dzulkifli Abdul Razak šiuo metu yra 14-asis Pasaulio universitetų asociacijos (International Association of Universities) prezidentas, Malaizijos mokslų akademijos (The Academy of Sciences Malaysia), Pasaulio meno ir mokslo akademijos (World Academy of Art and Sciences), bei Malaizijos instituto (Malaysian Institute of Malaysia) narys.

Tuo tarpu dr. Jekuk Chang dar šiais metais lankėsi Mykolo Romerio universitete - gegužės 22 d. Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis, Pietų Korėjos Dongseo universiteto rektorius dr. Jekuk Chang ir „Užupio kūrybinio klasterio“ prezidentas Vytautas Ratkevičius pasirašė trišalę sutartį dėl tarptautinės jungtinės studijų programos Skaitmeninis turinys (Digital content) kūrimo ir įgyvendinimo.