Renginiai ir įvykiai

2013-09-16 13:54:00

MRU profesorės dr. J. Morkūnienės pranešimai – Pasauliniame filosofijos Kongrese

pasaulinisfilosofijoskongresas

Liepos 31 d. - rugpjūčio 11 d. Humanitarinių mokslų instituto Filosofijos katedros profesorė ir projekto ,,Paradigminiai šiuolaikinės Lietuvos visuomenės mąstymo pokyčiai ir Europinė erdvė" vadovė prof. dr. Jūratė Morkūnienė dalyvavo Atėnuose vykusiame 23-jame Pasauliniame filosofijos Kongrese ,,Filosofija kaip klausinėjimas ir kaip gyvenimo kelias" (Philosophy as Inquiry and Way of Life). Pasaulinis filosofijos kongresas yra rengiamas Tarptautinės Filosofinių draugijų Federacijos. Projekto vadovė taipogi dalyvavo Kongreso įžanginėje konferencijoje „Kultūra ir filosofija kaip gyvenimo būdas globalinių pokyčių laikais“ (Culture and Philosophy as Ways of Life in Times of Global Change), organizuotoje Vertybių ir filosofijos tyrimo Tarybos (The Council for Research in Values and Philosophy, Washington D.C.).

Kongrese ir Konferencijoje profesorė dalyvavo pagal vykdomo tarptautinio projekto „Paradigminiai šiuolaikinės Lietuvos visuomenės mąstymo pokyčiai ir europinė erdvė“ veiklos užduotis. Ji perskaitė du  pranešimus projekto tyrimo tema:  Kongrese - „Filosofija dabarties visuomenės erdvėje“, konferencijoje - „Pakitimai šiuolaikinės visuomenės mąstyme ir paradigminiai procesai filosofijoje“, taipogi dalyvavo diskusijose apie  naujausias įžvalgas visuomenės mąstymo pokyčių aiškinime bei vadovavo sekcijos darbui kartu su prof. M. B. Ramose iš Pietų Afrikos Respublikos.

Pasaulinis filosofijos Kongresas - tai didelis pasaulinis renginys, kuris vyksta pasaulyje kas penkeri metai filosofijos reikšmei ir įtakai pagrįsti. Šiame, 23-jame Pasauliniame filosofijos Kongrese, dalyvavo virš 3000 pranešėjų. Sekcijų darbas vyko 75 filosofijos mokslų  kryptyse. Daug pranešimų buvo skirta senovės graikų filosofijai, metafizikos, politinės, socialinės, šiuolaikinės filosofijos problemoms,  globalizacijos ir ekologijos painiems klausimams nagrinėti. Labai naujai buvo pristatomos media ir elektroninės komunikacijos problemos, ieškoma jų galimybių sunkiausioms kultūrinio tapatumo griovimo tendencijoms priešintis. Visa pranešimų kryptis buvo skirta kalbai ir lingvistikai.

Paaiškėjo, jog naujų konceptualinių sąvokų ir metodų paieškos yra apėmusios platų arealą tiek geografine, tiek ir filosofijos krypčių įvairovės prasme. Be filosofų, ieškančių naujų pažinimo įrankių naujai iškilusioms problemos spręsti bei rasti pagrindus vis greitėjantiems socialiniams procesams suprasti ir paaiškinti, į šį mokslinių metodologinių paieškų procesą įsitraukę ir netgi jau toli pažengę yra logikos, medijų ir komunikacijos teoretikai, menų filosofijos atstovai ir kt.