Renginiai ir įvykiai

2013-09-04 15:22:00

Toliau tobulėti ir puoselėti aplinką Metų apdovanojimų laimėtojams linkėjo rektorius

image008

Rugsėjo 5 d. Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis draugiško pokalbio susitiko su Universiteto Metų apdovanojimų laimėtojais.

„Šiandien norisi jus ir sveikinti, ir pabendrauti. Esate akademinės bendruomenės autoritetai, kurie geriausiai įsigilinę į savo aplinką, matote, apčiuopiate, kas vyksta Universitete, aplinkui. Norisi išgirsti jūsų nuomonę, kaip žmonių, kurie turi pasitikėjimą ir vertę bendruomenėje“, - atviram pokalbiui 2013 m. nominacijų laimėtojus kvietė rektorius.

Susitikime dalintasi nuomonėmis apie Universiteto raidą, perspektyvą, aukštojo mokslo situaciją. Kalbėta ir mikroklimato klausimais Universitete, apie studijų kokybę, reiklumą, toleranciją, skaidrumą, kas keistina ir tobulintina, kad aukštosios mokyklos aplinka taptų dar labiau tausojantį žmogų, o akademinės bendruomenės narys galėtų jaustis saugus.

„Jūs esate kildinami iš bendruomenės vidaus, tai – didelė vertybė. Tobulėkite toliau ir puoselėkite aplinką, tai labai susistiprina Universitetą“, - didelės sėkmės Metų apdovanojimų laimėtojams linkėjo profesorius dr. A. Pumputis.

Rugsėjo 2 d. Senato posėdžio, skiro Mokslo metų pradžiai, metu pirmą kartą Universiteto istorijoje buvo paskelbta trylika Metų apdovanojimų laimėtojų. Tai:

Metų dėstytojas – Juozas Valčiukas (už išskirtinius seminarus įtraukiant studentus į aktyvias diskusijas);

Kūrybingiausias elektroninių studijų dėstytojas – Marius Laurinaitis (už inovatyviai parengtą ir daugiausiai studentų pritraukiančią studijų medžiagą ,,Moodle“ aplinkoje);

Novatoriškiausia disertacija – Rasa Erentaitė ,,Gender Identity and its Links to other Aspects of Psychological Functioning in Adolescence“ (už disciplinuotą mokslinę mąstyseną, išaiškintus naujus, kitų tyrėjų nepastebėtus lyties tapatumo raidos ir sąveikos su kitais asmenybės aspektais dėsningumus);

Metų vadybininkas – Saulius Bugailiškis (už iniciatyvą, gerą asmeninį pavyzdį ir sukauptą patirtį visose savo veiklos srityse);

Metų bibliotekininkas – Albertas Olechnovičius (už aktyvią profesinę veiklą puoselėjant MRU bibliotekos indėlį į studijų bei mokslo procesus);

Metų informatikas – Gediminas Lisauskas (už informacinės sistemos ,,Studijos“ naujųjų modulių sukūrimą ir senų modulių atnaujinimą);

Kultūros ir mokslo santykių puoselėtojas – prof. dr. Justinas Žilinskas (už MRU vardo garsinimą kultūros srityje);

Versliausias studentas – Ernestas Demanovičius (už įgyvendintas verslo idėjas ir jaunimo verslumo skatinimą);

Metų sveikuolis – prof. dr. Tadas Sudnickas (už sveiko gyvenimo būdo propagavimą ir puikų pavyzdį kolegoms bei studentams);

Reikšmingiausias vadovėlis – Lietuvos konstitucinė teisė;

Metų šeima – Vytauto Čepėno šeima (už gražios bei gausios lietuviškos šeimos tradicijų puoselėjimą ir jaunos kartos visapusišką ugdymą);

Metų savanoris – Donata Ročiūtė (už iniciatyvą ir atliktus savanorio darbus);

Metų aplinkos puoselėtojas – Ivanas Šimelionis (už kruopštų ir nuoširdų Universiteto aplinkos puoselėjimą, darbštumą ir kantrybę bet kokiu oru rūpintis, kad akademinei bendruomenei būtų jauku ir patogu. Už atsakingą požiūrį į darbą atliekant pareigas).

Metų apdovanojimai skirti vadovaujantis 2013 m. gegužės 23 d. Rektoriaus įsakymu „ Dėl Mykolo Romerio universiteto garbės vardų, apdovanojimų suteikimo ir pagerbimo tvarkos patvirtinimo“. Nominacijas ir kandidatus į Metų apdovanojimus galėjo siūlyti fakultetų dekanai (instituto direktoriai) arba 10 bendruomenės narių.

Mykolo Romerio universiteto Metų apdovanojimai skiriami Universiteto darbuotojams, studentams, alumnams, mecenatams, socialiniams partneriams ir kitiems pasižymėjusiems asmenims.

Sudaryta Metų apdovanojimų komisija, sukaukusi 23 nominacijų pasiūlymų, po ilgų svarstymų atrinko 13. Nominacijos, dėl kurių Komisija neapsisprendė, buvo pateiktos elektroniniam balsavimui, t.y. - "Metų dėstytojo", "Metų vadybininko" ir "Metų bibliotekininko".

Dėkojame visiems, aktyviai dalyvavusiems nominacijų ir kandidatų rinkimuose, didžiuojamės visais į nominacijas pasiūlytais gražiais prasmingais darbais bei akademinės bendruomenės nariais ir sveikiname Metų apdovanojimų laimėtojus!