Renginiai ir įvykiai

2013-08-19 07:46:00

Tarptautinė konferencija "Socialinių ir humanitarinių mokslų horizontai"

image011

Rugsėjo 23-24 d. Mykolo Romerio universitete vyko Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai tarptautinė konferencija "Socialinių ir humanitarinių mokslų horizontai". Renginys skirtas socialinių ir humanitarinių mokslų (SHM) santykiams su kitomis mokslo sritimis bei mokslo politika, ypač su būsimąja ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa „Horizontas 2020“.

Atidarydama Konferenciją jos globėja Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė sakė: „Viskas kyla iš žmogaus, iš visuomenės. Todėl būtent socialiniai ir humanitariniai mokslai padeda žmogui pažinti save ir savo aplinką, suvokti savo egzistencijos prasmę, lūkesčius ir savo vietą pasaulyje. Socialinių ir humanitarinių mokslų atstovų indėlis svarbus ir mūsų visų gerovei, nes jų idėjos ir entuziazmas tiesia kelią į modernią ir stiprią Europą".

Pasak šalies vadovės, socialinių ir humanitarinių mokslų suteikiama patirtis leidžia derybomis, bendradarbiavimu, komunikavimu, o ne ginklais spręsti konfliktus, siekti taikos ir darnos. Šie mokslai ir jų studijos suteikia žmogui ir visuomenei bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas, platų kultūros suvokimą ir humanistinį požiūrį į pasaulį.

Prieš konferenciją, siekiant nustatyti SHM Europoje status quo, poreikius ir tikslus, buvo vykdoma mokslinė konsultacija su įvairių valstybių mokslininkais ir jų organizacijomis. Pirmoji konferencijos diena apėmė šias tematikas: 1) Panašumai ir skirtumai (su kokiomis kliūtimis ir problemomis susiduria SHM bendruomenės? Kokie yra struktūriniai SHM sunkumai? Kaip padaryti SHM atviresniais visuomenei?), 2) Vertinimas (kaip vertinti SHM tyrimus?) 3) Švietimas ir kvalifikacijos kėlimas (kaip kelti mokslininkų ir tyrėjų kvalifikaciją vėlesniame akademinės karjeros etape? Kaip pasiekti sklandesnį ir natūralesnį jų tarptautinį mobilumą?).

Antrąją konferencijos dieną atidarė Europos komisarė mokslui ir inovacijoms Máire Geoghegan-Quinn. Sekcijose buvo diskutuojama, kaip SHM gali padėti įveikti Europos ekonominio augimo strategijoje „Europa 2020“ numatytus iššūkius ir kokia vieta SHM skirta būsimojoje ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programoje „Horizontas 2020“.

Konsultacijos su ES mokslininkais ir konferencijos rezultatų pagrindu buvo parengta vadinamoji Vilniaus deklaracija. Konferencijos pirmininkė Europos mokslo tarybos prezidentė prof. dr. Helga Nowotny parengtą deklaraciją įteikė LR švietimo ir mokslo ministrui Dainiui Pavalkiui, kuris perduos ją Europos Tarybai. Vilniaus deklaracija taip pat bus išplatinta Europos mokslo politikos institucijoms ir kitoms suinteresuotoms šalims.

Renginyje dalyvavo apie 400 įtakingų Europos mokslininkų, universitetų, asociacijų, mokslo politikos institucijų atstovų, tarp kurių - Europos komisarė mokslui ir inovacijoms Máire Geoghegan-Quinn, Europos mokslo ir inovacijų direktorato generalinis direktorius Robert-Jan Smits, Europos mokslo tarybos prezidentė prof. dr. Helga Nowotny.

Išsamesnė informacija apie renginį pateikiama konferencijos interneto svetainėje http://horizons.mruni.eu/.

Žiniasklaidoje apie SSH konferenciją 

Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko